Finansuojami mokslo projektai

2019-10-17

MRU mokslinininkai prisideda prie bendrojo ugdymo proceso tobulinimo

img20191009133232

Nuo spalio 9 dienos Mykolo Romerio universitete vyksta mokymai-konsultacijos „Pokyčių vadyba siekiant individualios kiekvieno mokinio ir mokyklos pažangos mokymąsi skatinanti lyderystė“.
Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto mokslininkai mokymus veda 12-ai Vilniaus miesto savivaldybės mokyklų mokytojų. Mokymai-konsultacijos vykdomos įgyvendinant projektą „Tikslinė kompleksinė pagalba mokykloms“. Projektą įgyvendina Vilniaus švietimo pažangos centras, finansuoja -Vilniaus miesto savivaldybė.