Skelbiame

2014-02-20 15:40:00

MRU Leidyba išleido Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai tarptautinės konferencijos „Socialinių ir humanitarinių mokslų horizontai“ leidinį

mru

Mykolo Romerio universiteto Leidyba išleido Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai tarptautinės konferencijos „Socialinių ir humanitarinių mokslų horizontai“, vykusios 2013 m. rugsėjo 23-24 d., leidinį.

Konferencijos leidinyje pateikiami plenarinių ir paralelinių sesijų pranešimai, atvirosios konsultacijos su Europos mokslo bendruomene rezultatai, komentarai ir apibendrinimai.

Konferencija „Socialinių ir humanitarinių mokslų horizontai“ buvo skirta aptarti socialinių ir humanitarinių mokslų (SHM) santykius su kitomis mokslo sritimis bei mokslo politika, ypač su ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programa „Horizontas 2020“. Konferencijos globėja - Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Konferenciją organizavo Europos komisija, Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos mokslo taryba bei Mykolo Romerio universitetas. Konferencijos rezultatų pagrindu buvo parengta Vilniaus deklaracija, pagal kurią modeliuojama Europos mokslo politikos ateitis.

Renginyje dalyvavo Europos komisarė mokslui ir inovacijoms Máire Geoghegan-Quinn, Europos mokslo ir inovacijų Generalinio direktorato vadovas Robert-Jan Smits, Europos mokslo tarybos prezidentė prof. dr. Helga Nowotny, taip pat virš 400 vedančių Europos mokslininkų, universitetų, mokslo politikos institucijų, mokslinius tyrimus finansuojančių agentūrų, asociacijų, verslo, nevyriausybinių organizacijų, žiniasklaidos atstovų.

Prieš konferenciją siekiant nustatyti SHM Europoje status quo, poreikius ir tikslus, vyko konsultacija su įvairių Europos valstybių mokslininkais, mokslo institucijomis, mokslinius tyrimus finansuojančiomis agentūromis.

Pirmoji konferencijos diena apėmė šias tematikas:
  1. Panašumai ir skirtumai (su kokiomis kliūtimis ir problemomis susiduria SHM bendruomenės? Kokie yra struktūriniai SHM sunkumai? Kaip padaryti SHM atviresniais visuomenei?);
  2. Vertinimas (kaip vertinti SHM tyrimus?);
  3. Švietimas ir kvalifikacijos kėlimas (kaip kelti mokslininkų ir tyrėjų kvalifikaciją vėlesniame akademinės karjeros etape? Kaip pasiekti sklandesnį ir natūralesnį jų tarptautinį mobilumą?).
Antrąją konferencijos dieną diskutuojama, kaip SHM gali padėti įveikti Europos ekonominio augimo strategijoje „Europa 2020“ numatytus iššūkius: sveikata ir demografiniai pokyčiai, saugus maistas ir tvarus žemės ūkis, jūros tyrimai ir bioekonomika, saugi energetika ir išmanus transportas, klimato kaita ir gamtos išteklių tausojimas, novatoriška ir saugi visuomenė. Taip pat diskutuota, kokia vieta SHM skirta būsimojoje ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programoje „Horizontas 2020“.

Kviečiame susipažinti su konferencijos „Socialinių ir humanitarinių mokslų horizontai“ leidiniu interneto svetainėje http://horizons.mruni.eu/.