Konferencijos, seminarai, paskaitos

2016-02-04 15:33:00

MRU LAB Mokslo kavinėje - diskusija „Dvasinė lyderystė verslo organizacijose“

logo-lt-1-small Vasario 9 d. 16 val. MRU LAB (Didlaukio g. 55), 102 aud. MRU Verslo inovacijų laboratorija kvietė mokslo ir verslo atstovus, studentus padiskutuoti mokslo kavinėje tema „Dvasinė lyderystė verslo organizacijose“.

Egzistuoja daugybė lyderystės fenomeno tyrimų, kurie ypač suaktyvėjo pastaraisiais dešimtmečiais. Pagrindinė priežastis – lyderystė yra viena iš kritinių organizacijos sėkmę ar nesėkmę lemiančių kintamųjų. Dabartinio laikmečio pokyčiai, globalizacija, ekonominė konkurencija, socialiniai ir politiniai neramumai, technologiniai pokyčiai, nuolat kintanti darbo rinka, kelia naujus iššūkius efektyviai lyderystei.

Ankstesnėse lyderystės teorijose buvo daugiau akcentuojama skirtingi žmonių bendravimo organizacijoje fizinių, protinių ir emocinių dimensijų aspektai ir ignoruojamas dvasinis. Dvasingumas dažnai buvo tapatinamas su teologiniu supratimu ar religija. Tačiau žmogaus gyvenimo prasmės paieškos poreikis išprovokuoja dvasingumo atsiradimą darbinėje veikloje - pripažinimą, kad žmonės turi vidinį gyvenimą, kuris skatina prasmingą darbą ir kurį šis prasmingas darbas savo ruožtu ugdo. Taigi lyderio dvasingumas šiuolaikinėmis verslo aplinkos sąlygomis tampa vienu iš organizacijos kultūros bruožus lemiančių kintamųjų. Kaip įvertinti įgimto žmogaus dvasingumo raišką bei dvasinės lyderystės reikšmę šiuolaikinėse verslo organizacijose?