Renginiai ir įvykiai

2012-09-27 08:00:00

MRU kviečia naudotis kvalifikuotu elektroniniu parašu

dsc7230 Nuo šių metų rugsėjo Mykolo Romerio universitete (MRU) veikia naujos Dokumentų valdymo sistemos (DVS) galimybės – dokumentų projektų rengimas ir derinimas bei dokumentų pasirašymas kvalifikuotu elektroniniu parašu, naudojant Registrų centro išduotus kvalifikuotus sertifikatus kriptografinėje USB laikmenoje. Rugsėjo 26 d. rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis susitiko su Universiteto Dokumentų skyriaus, Informacinių technologijų centro atstovais, diegusiais naujas sistemos galimybes, bei dėkojo jiems už gražius darbus.

„Jūsų dėka Universitete vyksta lūžis, kurį jau seniai modeliavome“, - sakė rektorius pastebėdamas darbuotojų inovatyvumą, kompetenciją ir projekto perspektyvą. – „Siekiame išlaisvinti bendruomenę, žmogų nuo jo priklausomybės prie darbo vietos. Kuo daugiau veiksmų perkeliame į elektroninę erdvę, tuo daugiau laisvės studentams, dėstytojams, darbuotojams siekti geresnių rezultatų jų veikloje, tai naudingiau jiems patiems ir Universitetui. Tai pažangu ir efektyvu visais parametrais“.

Kvalifikuotu elektroniniu parašu Universitete teisės aktus pasirašo rektorius, prorektoriai, kancleris, fakultetų dekanai ir institutų direktoriai, tarybų pirmininkai. Elektroninio parašo sertifikatu pasirašyti dokumentai saugomi Universiteto duomenų saugykloje. Tokiu būdu vis daugiau Universiteto dokumentų tvarkymo procesų perkeliama  į dokumentų valdymo sistemą.

„Universitetas turi būti permainų smaigalyje, rodydamas pavyzdį visuomenei. Siūlome kitoms institucijoms bendrauti su mumis naudojantis kvalifikuotu elektroniniu parašu. O netrukus Universitete visiškai atsisakysim popierinės įvairių raštų apyvartos pereidami prie visų dokumentų elektroninio funkcionavimo“ – sakė projekto iniciatorė MRU Dokumentų skyriaus vedėja, kanclerio pavaduotoja Regina Lukauskaitė.

R. Lukauskaitė taip pat kvietė studentus, bendruomenę aktyviau naudotis elektroninėmis Universiteto paslaugomis, raštus, prašymus pažymas pateikti ir užsisakyti naudojantis elektroniniu parašu.

„Atsiradus tokioms galimybėms man jau nereikia kabineto, pagal poreikį kviečiu naudotis šiomis patalpomis,“ – šypsojosi rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis dėkodamas kolegoms už nuveiktus darbus ir kalbėdamas apie e-universiteto privalumus.

Pagal Europos Sąjungos elektroninių parašų direktyvą elektroninis parašas yra suprantamas plačiąja prasme ir elektroniniu parašu gali būti laikoma, pavyzdžiui, elektroniniame laiške užrašytas vardas ar pavardė. Kvalifikuotam elektroniniam parašui keliami gerokai didesni saugumo reikalavimai.
Elektroninis parašas yra saugus jei:
•    yra vienareikšmiškai susietas su pasirašančiu asmeniu;
•    leidžia identifikuoti pasirašantį asmenį;
•    yra sukurtas priemonėmis, kurias pasirašantis asmuo gali tvarkyti tik savo valia;
•    yra susijęs su pasirašytais duomenimis taip, kad bet koks šių duomenų pakeitimas yra pastebimas.

Elektroninis parašas yra kvalifikuotas, jei jis yra saugus ir sudarytas saugia parašo formavimo įranga bei patvirtintas galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu.  Kvalifikuoto elektroninio parašo teisinė galia yra tokia pat, kaip ir ranka pasirašyto parašo. Reikalavimai kvalifikuotam elektroniniam parašui yra vienodi visose ES šalyse.