Konferencijos, seminarai, paskaitos

2018-01-02

MRU įvyko konferencija „Visos dienos mokykla: paskirtis, galimybės, iššūkiai“

visos-dienos-mokykla-2412 LR Švietimo ir mokslo ministerija, įgyvendindama LR Vyriausybės siekį užtikrinti lygias galimybes naudotis socialinėmis, sveikatos, kultūros ir švietimo paslaugomis visiems mokiniams, inicijavo „Visos dienos mokyklos“ koncepcijos ir jos įgyvendinimo modelių kūrimą.
Siekiant pristatyti ir aptarti šią koncepciją ir jos įgyvendinimą, susipažinti su gerąja Lietuvos mokyklų patirtimi, Mykolo Romerio universitete sausio 5 dieną įvyko konferencija „Visos dienos mokykla: paskirtis, galimybės, iššūkiai“.
Sveikinomo žodį konferencijos dalyviams tarė Švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė, Mykolo Romerio universiteto (MRU) rektorius doc. dr. Algirdas Monkevičius.
Konferencijoje buvo pristatyta „Visos dienos mokyklos“ užsienio šalių patirtis, galimybių bei poreikių Lietuvoje tyrimas, Visos dienos mokyklos koncepcijos ir veiklos organizavimo modelių projektai; pedagogai, mokslininkai ir tyrėjai dalinosi konkrečiomis šios koncepcijos įgyvendinimo patirtimis bei įžvalgomis.
Konferencijos metu taip pat vyko diskusija, kurios metu socialiniai partneriai, atstovaujantys įvairių interesų organizacijas, visos dienos mokyklos kūrime dalyvaujančios ministerijos, teiks siūlymus dėl „Visos dienos mokyklos“ atliepties plačiam suinteresuotųjų ratui.