Lietuvos universitetų tinklo pertvarka

2017-11-22

MRU ir VGTU gali sukurti reikšmingą Lietuvai technologinių ir socialinių mokslų sinergiją

mykolo-romerio-universitetas-58b56149cf521 Vyriausybės pasitarime preliminariai patvirtinus universitetų pertvarkos planą Mykolo Romerio universiteto (MRU) rektorius doc. dr. Algirdas Monkevičius teigiamai vertina galimybę jungtis su Vilniaus Gedimino technikos universitetu (VGTU).
Pasak A. Monkevičiaus, savo studijų ir mokslo profiliuose du stiprūs Vilniaus universitetai gali turėti bendrą viziją, išsikelti ir pasiekti labai ambicingus uždavinius, išnaudodami tarpdicipliniškumo ir tarpkryptiškumo galimybes. „Stiprus technologinių mokslų branduolys yra labai reikalingas šaliai, jis ir toliau būtų išsaugotas, auginamas ir papildomas naujomis tarpdisciplininėmis mokslo ir studijų kryptimis, – sako A. Monkevičius. – Technologinės studijų ir mokslo kryptys kartu su teisės, ekonomikos, vadybos, viešojo saugumo ir valdymo, psichologijos, edukologijos ir kitais socialiniais mokslais gali sukurti tokią studijų ir mokslo kokybę, kurios šiuo metu reikia šalies socialinei gerovei ir pasaulinio konkurencingumo didinimui“.
Integruojant MRU ir VGTU, o ne VU ir MRU veiklas Vilniuje toliau veiktų dvi stipriausios Lietuvos teisės mokyklos. Lietuvos teisininkų bendruomenė vieningai pasisako už būtinumą išsaugoti dvi teisės mokyklas tokiu būdu išvengiant teisės specialistų rengimo monopolizavimo. Pasak rektoriaus, koncentruodami VGTU ir MRU mokslinį potencialą, išnaudodami abiejų universitetų privalumus, universitetai gali sukurti didelę technologinių ir socialinių mokslų sinergiją, konsoliduoti ir sustiprinti technologinių ir socialinių mokslų studijų programas. Sėkmingus būtent tokios socialinių ir technologinės pakraipos universitetų sinergijos pavyzdžiais galėtų būti Suomijos Aalto universitetas ar Estijos Tartu technologijos universitetas.
„Lietuvai, kaip ir kitoms Europos ir pasaulio valstybėms, susiduriant su naujais migracijos, kibernetinio saugumo, valstybės viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimo iššūkiais, jų teisiniu reglamentavimu, ypač reikalinga technologinių ir socialinių mokslo sričių sąveika bei inovacijų kūrimas ir jų pritaikymas“, – sako A. Monkevičius.
Abiejų universitetų sukaupta tarptautinė patirtis leidžia pagrįstai tikėtis dar geresnių jungtinio universiteto rezultatų pritraukiant užsienio studentus globalioje studijų rinkoje. „Esame pasirengę ieškoti naujų sprendimų, kaip efektyviau išnaudoti esamą studijų infrastruktūrą ir auginti sukauptą mokslinį bei studijų potencialą, užtikrinant tarptautinį konkurencingumą“, – sakė A. Monkevičius.