Renginiai ir įvykiai

2012-04-13 09:00:00

MRU ir Utenos savivaldybė brėžia gaires ateičiai

dsc0016

Balandžio 18 d. buvo rengiama Mykolo Romerio universiteto (MRU) diena Utenoje. Jos metu pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Universiteto ir Utenos rajono savivaldybės, mieste surengta nuotaikinga Universiteto kultūrinė programa, vyko krepšinio varžybos tarp studentų ir savivaldybės komandos. Renginius lydėjusi dalykiška ir šventinė atmosfera diktavo bendrą suvokimą: dėmesys jaunimui – regionų ir šalies sėkmingos ateities garantas.

Utenos gimnazijų abiturientai renkasi aukštąjį mokslą

Susitikime Utenoje tarp Mykolo Romerio universiteto rektoriaus prof. dr. Alvydo Pumpučio ir rajono savivaldybės mero Alvydo Katino buvo kalbėta apie švietimo situaciją regione ir šalyje, bendradarbiavimo gaires. Aptarti būdai ir priemonės aktyviau kultūrinti bei mokslinti jaunimą, didinti jo verslumą, galimybes siekti darbinės karjeros, - visą tai, kas leidžia puoselėti ir ateityje išsaugoti Lietuvos tapatybę. Pokalbyje su savivaldybės atstovais MRU rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis dėkojo Utenos gimnazijų – Adolfo Šapokos, Dauniškio, „Saulės“ vadovams – Sauliui Brasiūnui, Donatui Juodelei, Valentinui Bubuliui, taip pat Utenos kolegijos direktoriui Gintautui Bužinskui už gražią šviečiamąją veiklą bei puikius abiturientus ir absolventus, kurių siekis aukštojo mokslo gerokai viršija vidutinį tarp kitų regionų. „Lyginant su daugeliu Vakarų valstybių, mūsų šalies aukštąjį išsilavinimą turinčių gyventojų rodiklis – itin žemas ir nepakankamas valstybės augimui ir tobulėjimui užtikrinti, o darbo rinkoje aukštąjį išsilavinimą turintys geri specialistai – itin vertinami dėl nuolat jaučiamo jų trūkumo. Dėl šių priežasčių stengiamės išsaugoti jaunus žmones Lietuvoje, sudaryti jiems sąlygas įgyti norimą išsilavinimą neišvykstant į užsienį, siūlydami tiek šalies rinkoje paklausias, tiek ir tarptautinę karjerą įgalinčias studijas“, - pasakojo rektorius prof. dr. A. Pumputis. Jis pastebėjo, kad iš 21 tūkst. šiuo metu Universitete studijuojančio jaunimo, net per 800 – iš Utenos krašto. „Tai gerai motyvuoti studentai, aiškiai suvokiantys ateities siekius ir klojantys realius pagrindus veikti savo, regiono ir šalies labui“, - gyrė miesto ir rajono auklėtinius MRU rektorius.

Darbgavius keis darbdavių karta

Sutartimi tarp MRU ir Utenos rajono savivaldybės bus siekiama toliau plėtoti ryšius su bendrojo lavinimo mokyklomis, skatinti bendradarbiavimą profesinio informavimo ir orientavimo srityse. Pagalba susivokti jaunuomenei, kokią profesiją rinktis, kuri leistų realizuoti gabumus ir pomėgius bei netaptų našta ieškant darbo, - tai šiandien itin aktualūs klausimai, neišvengiamai paleisti ir pokalbio Utenoje metu. Rektorius prof. dr. A. Pumputis savivaldybės atstovams pateikė naujausius 2012 m. Lietuvos Darbo biržos duomenis, kurie rodo, kad vos pusantro šimto MRU absolventų yra užsiregistravusių tarp ieškančiųjų darbo. Kitaip sakant, sakė rektorius, statistika patvirtina, kad sėkmingai darbą po studijų randa daugiau kaip 99% MRU absolventų. Aukštasis išsilavinimas, tęsė profesorius A. Pumputis, yra vertinamas darbo rinkoje, o jaunas amžius nėra trukdis įsidarbinti norimoje srityje geriems ir motyvuotiems specialistams.

Verslumo žinių ir gebėjimų skatinimas – vienas efektyviausių būdų didinti užimtumą, sutarė Universiteto ir Savivaldybės atstovai. Rektorius A. Pumputis pastebėjo, kad tokios šiuolaikiškos aukštosios mokyklos kaip Mykolo Romerio universitetas persiorientuoja ir pradeda rengti ne tiek darbgavius, ieškančius darbo, o absolventus, sugebančius dalyvauti kapitale ir susikurti sau bei kitiems darbo vietas. Studijų procesą visose srityse siekiame diegti taip, kad studentai Universitete verslumo būtų mokomi nuo pat pirmųjų dienų, galėtų ne tik susipažinti su verslo kūrimo pagrindais, bet ir išmoktų komunikacijos, teisinių verslo vystymo aspektų bei kitų ypatumų, būtinų pradėtam verslui suklestėti, - pasakojo rektorius kalbėdamas apie ugdomą būsimų darbdavių kartą.

MRU programa Utenoje

Ateities jaunimui skirtą Bendradarbiavimo sutartį tarp Mykolo Romerio universiteto ir Utenos rajono savivaldybės pasirašė rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis ir administracijos direktorius Jonas Slapšinskas. Pasirašymo ceremonijoje dalyvavę - MRU prorektorius dr. Stasys Vaitkevičius, rajono savivaldybės meras A. Katinas, vicemeras Vidmantas Valinčius, kiti Utenos bendruomenės nariai – patvirtino, kad užsimezgę šilti ir darbingi santykiai tarp abiejų institucijų netruks peraugti į bendrą kokybišką ir tęstinę veiklą, teikiančią akivaizdžią naudą švietimo gerinimui, jaunimo užimtumo didinimui, regiono ir šalies gerovei. Meras A. Katinas apibendrindamas sutartį sakė: „Įvykęs pasirašymo aktas – tai tik pradžia. Svarbu, kad bendradarbiavimas tarp dviejų institucijų būtų konkretus, matomas ir naudingas. Utenos rajono savivaldybė siūlys sudaryti darbo grupę, kuri ne tik vykdys sutartyje nurodytus įsipareigojimus, bet kuri numatys konkrečius tikslus ir uždavinius, planuos darbus, skatins ir stiprins Utenos rajono savivaldybės ir Mykolo Romerio universiteto partnerystę“.

Utenos Muzikos mokykloje Universitetas pristatė gausaus palaikymo sulaukusią kultūrinę programą – koncertavo MRU pop vokalinis ansamblis, vadovaujamas Artūro Noviko, ir pramoginių šokių grupė „Bolero“, vadovaujama Dalės Maskoliūnienės. Krepšinio dvikovoje tarp Utenos savivaldybės komandos ir studentų rezultatu 86:78 laimėjo MRU atstovai.
Nuotraukos: Kęstučio Saldžiūno