Bendradarbiavimo sutartys

2017-11-29

MRU ir socialinių partnerių sąveika – pokyčių laukas ne tik studentams

mru-ir-socialiniu-partneriu-saveika--pokiciu-laukas-ne-tik-studentams-1749 MRU prorektorė prof. dr. Inga Žalėnienė, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinis direktorius Arūnas Adomėnas, Tarptautinio verslo ekspertų konfederacijos prezidentas, Lietuvos muitinės tarpininkų asociacijos prezidentas dr. Alvydas Jablonskis kartu su verslo atstovais, ekspertais ir universiteto mokslininkais, tyrėjais lapkričio 29 d. „MRU Tarptautinio verslo ir muitinės logistikos centro“ organizuotoje apskritojo stalo diskusijoje „MRU ir socialinių partnerių sąveika – pokyčių laukas ne tik studentams“ aptarė bendradarbiavimo perspektyvas.
Centro pagrindinis tikslas – inicijuoti ir organizuoti mokslo, studijų, inovatyvių ir socialiai atsakingų organizacijų bendrą, tikslingą veiklą, sudominti tikslinę studentų auditoriją savo karjeros galimybėmis specifinėse tarptautinės prekybos, logistikos ir muitinės veiklos srityse, - pažymėjo Centro direktorius prof., dr. A. Laurinavičius. Šiandien niekas neabejoja, kad universitetas kuria potencialaus intelektinio kapitalo „klodus“, tačiau tarptautinės prekybos, logistikos verslas kol kas jais naudojasi per menkai, - kalbėjo šiemet lapkritį įkurto „Tarptautinio verslo ir muitinės logistikos centro“ direktorius.
Diskusijos dalyviai pabrėžę, kad šiandien itin svarbu sudominti verslo bendruomenę bendradarbiauti su universitetais rengiant aukštų kompetencijų specialistus. Diskusijoje dalykiškas, praktikai ir tolimesniam bendradarbiavimui naudingas įžvalgas apie mokslinių tyrimų galimybes MRU LAB (Socialinių inovacijų laboratorijų tinkle) išsakė prof., hab. dr. O. G. Rakauskienė, apie lyderių vadovų rengimą Universitete kalbėjo prof. dr. I. Mačerinskienė.
Apskritojo stalo debatai užtruko. Centro direktoriaus prof., dr. Alfonso Laurinavičiaus moderuotoje dalykiškoje ir informatyvioje diskusijoje vieningai sutarta, kad verslo pokyčiams ir inovacijoms būtinas suinteresuotų šalių sąveikavimas diegiant gerosios praktikos pavyzdžius, formuojant profesinei veiklai reikalingas kompetencijas, susiejant ekspertinius tyrimus ir mokslo nuolat kaupiamą išmintį.
Apibendrinus diskusijos rezultatus, bendrus perspektyvius projektus, apskritojo stalo diskusijos dalyviai pasirašė bendradarbiavimo sutartis: Mykolo Romerio universiteto ir Muitinės departamento prie LR finansų ministerijos sutartį pasirašė Universiteto prorektorė prof., dr. I. Žalėnienė ir Muitinė departamento generalinis direktorius A. Adomėnas, o sutartis su UAB „Eurokorma“, UAB „Intrans“ ir UAB „Tegasus“ atstovais - Universiteto Ekonomikos ir verslo fakulteto dekanas prof., dr. G. Černius.