Renginiai ir įvykiai

2012-04-27 02:00:00

MRU garbės daktaro vardas suteiktas prof. dr. A. Mickūnui

dsc9484 Balandžio 26 d. Mykolo Romerio universiteto (MRU) Senatas nutarė suteikti Garbės daktaro vardą Ohajo universiteto (JAV) profesoriui daktarui Algiui Mickūnui.

Mykolo Romerio universiteto Garbės daktaro vardas prof. dr. A Mickūnui suteiktas už nuopelnus nepriklausomai Lietuvai, humanitarinių ir socialinių mokslų plėtrai, kultūros puoselėjimui, jaunosios humanitarų kartos ir produktyvaus akademinio bendravimo gebėjimų ugdymui, reikšmingus šiuolaikinės filosofijos, hermeneutikos, semiotikos, fenomenologijos, egzistencializmo, politikos ir demokratijos teorijų mokslinius tyrimus.

Pristatydamas Senatui kandidatūrą MRU prof. habil. dr. Bronislavas Juozas Kuzmickas sakė, kad Algis Mickūnas – tai šiuo metu labiausiai pasaulyje žinomas lietuvių filosofas arba lietuvių kilmės amerikiečių filosofas, kurio veikloje lietuviškoji dimensija vis stipresnė.

B. J. Kuzmickas gražiu žodžiu pristatė profesorių, kuris „filosofijoje rado savo pašaukimą ir laimę, o apie tai liudija ypač gausi ir įvairialypė jo kūrybinė veikla“. Visuose Algio Mickūno darbuose, tęsė B. J. Kuzmickas, ryški dar senovės Graikijoje susiformavusi žmogaus kaip savarankiškai mąstančio, oraus, nesilankstančio jokioms galios jėgoms individo idėja. Tai sokratiškoji gyvenimo filosofavimo idėja, pagal kurią ir gyvena profesorius A. Mickūnas, taip pat turintis retą bendravimo ir kitų žmonių supratimo talentą, - kalbėjo prof. habil. dr. Bronislavas Juozas Kuzmickas. - Šie bruožai, gebėjimas dėstyti mintis, nepaprasta erudicija bei išprusimas, matyt, lemia, tai, kad Algis Mickūnas yra laukiamas, vertinamas ir gerbiamas daugelyje šalių.

Prof. dr. Algis Mickūnas dėstė De Paulio, Vokietijos, Čikagos, Emory, Vilniaus, Klaipėdos, Vytauto Didžiojo, Rafaelio Landivaro bei kitose pasaulio aukštosiose mokyklose. Kaip vizituojantis profesorius jis nuolat lankosi įvairiuose žemės rutulio regionuose – nuo Lotynų Amerikos iki Japonijos, nuo Europos iki Indijos ir Arabų pasaulio. Šių metų kovo pradžioje A. Mickūnas dalyvavo Mykolo Romerio universitete rengtoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Tapatumo problemos:  tradicija ir inovacijos“.

Vienas iškiliausių lietuvių išeivijos filosofų prof. dr. A Mickūnui yra Lietuvos mokslų akademijos narys, įvairių tarptautinių ir nacionalinių organizacijų narys, daugelio monografijų autorius. Svarbiausieji autoriaus moksliniai darbai lietuvių kalba: „Fenomenologinė filosofija“, „Visa aprėpianti dabartis“, „Demokratija šiandien: Straipsniai ir esė“, „Pastovumas ir tėkmė: Kultūros fenomenologijos apybraižos“, „Filosofijos likimas“, „Summa Erotika“. Šiuo metu MRU leidybos centre spaudai rengiama dar viena profesoriaus knyga „Socialinė vertybė ir individo vertė“.

Profesorius apie save Gyvenimo aprašyme: „vartoju skaidrius dėstymo metodus; turiu gerą dėstymo platiems bendruomenės klodams ir įvairių bei priešingų kultūrų auditorijoms patirtį: Japonija, Indija, Pietų Amerika, Jungtiniai Arabų Emyratai, JAV, Europa“.