Renginiai ir įvykiai

2011-10-18 09:00:00

MRU – galimas strateginis partneris elektroninės erdvės saugumo centrui steigti

dsc3130

Spalio 18 d. Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis susitiko su Vidaus reikalų ministro Raimundo Palaičio vadovaujama delegacija aptarti galimybių įkurti elektroninės erdvės saugumo tyrimų centrą, kuris pasiūlytų aukštos kvalifikacijos ekspertų, skatintų inovacijas ir padėtų įgyvendinti Nacionalinę elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) plėtros 2011-2019 m. programą. Susitikime taip pat dalyvavo Universiteto plėtros ir tarptautinių ryšių prorektorius dr. Stasys Vaitkevičius.

Susitikimo metu rektorius prof. dr. A. Pumputis išreiškė didelį susidomėjimą elektroninės erdvės saugumo centru ir idėja skatinti veiksmingą bendradarbiavimą tarp akademinės visuomenės, verslo ir viešojo sektoriaus siekiant panaudoti turimas žinias, mokslo inovacijas visuomenės saugumo iššūkiams spręsti. „Džiaugiuosi, kad Vidaus reikalų ministerija kelia tokias iniciatyvas. Jeigu galėtume prisidėti prie šio centro kūrimo, būti jums naudingi, tai būtų tiesiog nuostabu. Mums taip pat rūpi mokslą pajungti visuomenės interesams“, - sakė rektorius.

Elektroninės erdvės saugumo tyrimų centro idėja kilo Vyriausybei patvirtinus pirmąją nacionalinę programą kibernetinio saugumo plėtrai. Šioje programoje už elektroninės sredvės saugą ir plėtrą atsakingoms institucijoms iškelta per 60 konkrečių uždavinių, tarp kurių – suformuoti grėsmių ir pažeidžiamumų kibernetinėje erdvėje valdymo sistemą, sukurti elektroninės informacijos saugos sistemą, stiprinti teisinę bazę, reikalingą efektyviam reagavimui į saugumo incidentus elektroninių ryšių tinkluose, dalyvauti NATO kibernetinės gynybos tobulinimo centro veikloje, tarptautinėse kibernetinės gynybos pratybose, tobulinti kovos su nusikalstamomis veikomis kibernetinėje erdvėje sistemą ir kt.

“Vidaus reikalų ministerija didelį dėmesį skirai inovacijoms saugumo srityje. Suvokdami, kad inovacijos gimsta tik sujungus kompetenciją, patirtį ir investicijas, o pasiteisina tik tuomet, kai turi realią pritaikomąją vertę žmonėms, ieškome strateginio partnerio tarp mokslo institucijų”, - sakė vidaus reikalų ministras.

Pasak vidaus reikalų ministro, jau dabar pastebima, kad įgyvendinant iškeltus uždavinius, daugelis institucijų susiduria su nemaža iššūkių: Lietuvoje trūksta kibernetinio saugumo ekspertų, nėra bendradarbiavimo tarp viešojo ir privataus sektoriaus, akademinės bendruomenės, taip pat - komunikacijos tarp valstybės ir mokslo institucijų formuojant valstybės poreikius bei gaunant informaciją apie naujausius pasiekimus ir praktiniuos pritaikymo pavyzdžius. „Didžiulė paspirtis būtų ir glaudesnis bendradarbiavimas su Europos Komisijai pavaldžiomis agentūromis, mokslinių tyrimų ir technologijų centrais, ENISA“, - teigė ministras R. Palaitis.

Nuotraukos: Vidūno Gelumbausko