Renginiai ir įvykiai

2014-02-20 15:10:00

MRU Edukologijos ir socialinio darbo institutas organizavo mokymus vaikų globos ir psichinės sveikatos priežiūros specialistams

mru

Vasario 21-22 d. MRU Edukologijos ir socialinio darbo institutas pradėjo Mokymosi visą gyvenimą Erasmus daugiašalio projekto „Vaikų globos ir psichikos sveikatos priežiūros paslaugų sąveika Europoje“ tęstinį mokymų ciklą „Tarpprofesinio bendradarbiavimo gerinimas užtikrinant vaiko gerovę“.

Mokymų ciklas skirtas socialinio darbo ir slaugos praktikams, dirbantiems vaikų socialinės globos ir psichikos sveikatos priežiūros įstaigose.

Projekto metu buvo atliktas lyginamasis EU šalių tyrimas, kurio duomenys bus pristatomi ir diskutuojami su mokymų dalyviais, taip pat analizuojami praktinės veiklos atvejai, diskutuojamos tarpprofesinio ir tarpžinybinio bendradarbiavimo kliūtys ir perspektyvos užtikrinant vaiko gerovę socialinės globos įstaigose.

Mokymus organizuoja Edukologijos ir socialinio darbo instituto dėstytojai: doc. dr. Alina Petrauskienė (projekto koordinatorė), doc. dr. Jolanta Pivorienė ir lektorė Monika Misiukaitė.