Skelbiame

2013-12-05 09:29:00

MRU doktorantai – tarp aktyviausių jaunųjų mokslininkų

mruljms

Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga (LJMS) pagal Lietuvos mokslo tarybos kuruojamą projektą rugsėjo-gruodžio mėnesiais turėjo surengti dešimt viešųjų diskusijų, kurių metu savo vykdomus mokslinius tyrimus turėjo pristatyti jaunieji mokslininkai – per numatytą laikotarpį iš dešimties diskusijų net penkiose savo moksliniais tyrimais pasidalino ar planuoja pasidalinti MRU doktorantai.

Tai vadybos krypties doktorantės Renata Kudukytė-Gasperė, Monika Mačiulienė, ekonomikos krypties doktorantė Nadežda Kučaidzė, teisės krypties doktorantė Aistė Samuilytė-Mamontovė bei teisės krypties eksternas Virginijus Kanapinskas.

Jaunųjų mokslininkų pristatyti ir numatyti pristatyti pranešimai (nuo 2013 m. rugsėjo mėn.):

• Rugsėjo 9 d.: Augustinas Rotomskis (Vilniaus universiteto tyrėjas), pranešimo tema „Adenbruko kognityvinio tyrimo metodikos taikymas demencijos ir depresijos diferencinėje diagnostikoje“.
• Rugsėjo 23 d.: Edita Voitechovič (Vilniaus universiteto doktorantė), pranešimo tema „Oksidoreduktazių veikimo bioelektrocheminėse sistemose tyrimas ir taikymas“.
• Spalio 14 d.: Virginijus Kanapinskas (Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Konstitucinės ir administracinės teisės instituto teisės krypties eksternas, mokslinis konsultantas prof. dr. Algimantas Urmonas), pranešimo tema „Gamtinių dujų rinka Lietuvoje: valstybinio reguliavimo tikslai ir teisinio reglamentavimo problemos“.
• Lapkričio 4 d.: Nadežda Kučaidze (Mykolo Romerio universiteto Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto Ekonomikos ir verslo instituto ekonomikos krypties doktorantė, mokslinis vadovas prof. dr. Gediminas Davulis), pranešimo tema „Lietuvos dalyvavimo Europos Sąjungos biudžetiniuose teisiniuose santykiuose finansinė nauda 2007-2011 metų laikotarpiu“.
• Lapkričio 11 d.: Monika Mačiulienė (Mykolo Romerio universiteto Politikos ir vadybos fakulteto Vadybos instituto vadybos krypties doktorantė, mokslinė vadovė prof. dr. Birutė Mikulskienė), pranešimo tema „Vertės kūrimas kartu su vartotojais technologinės pažangos kontekste“.
• Lapkričio 18 d.: Simonas Saarmann (Vilniaus Universiteto doktorantas), pranešimo tema „Geologijos principai“.
• Lapkričio 25 d.: Marija Miselytė (Vilniaus Universiteto doktorantė), pranešimo tema „Tikslų kėlimo vaidmuo nesaugumui ir elgesio adaptyvumui darbe“.
• Gruodžio 2 d.: Aistė Samuilytė-Mamontovė (Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto teisės krypties doktorantė, mokslinis vadovas prof. dr. Ignas Vėgėlė), pranešimo tema „Europos Sąjungos direktyvų veiksmingumo užtikrinimas nacionaliniame teisme: netiesioginis direktyvų veikimas“.
• Gruodžio 9 d.: Renata Kudukytė-Gasperė (Mykolo Romerio universiteto Politikos ir vadybos fakulteto Politikos mokslų instituto vadybos krypties doktorantė, mokslinė vadovė prof. dr. Danguolė Jankauskienė), pranešimo tema „Sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų integracijos problemos Lietuvoje“.
• Gruodžio 16 d.: Algimantas Mačiulis (Vilniaus Gedimino technikos universiteto doktorantas), pranešimo tema „Šiuolaikinės Lietuvos architektūros meninės raiškos tendencijos“.

Daugiau informacijos apie renginius – www.ljms.lt.