Konferencijos, seminarai, paskaitos

2019-01-30

MRU docentė Ieva Deviatnikovaitė skaitė viešą paskaitą Šv. Tomo universiteto Teisės mokykloje (JAV)

img3407

Sausio 29 dieną doc. dr. Ieva Deviatnikovaitė skaitė viešą paskaitą JAV Šv. Tomo universiteto Teisės mokyklos studentams ir dėstytojams. Paskaita buvo skirta administracinės teisės formavimosi pradžiai pasaulyje apibūdinti (JAV, Jungtinėje Karalystėje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Lenkijoje ir t.t.).
Paskaitos metu buvo pateikti administracinių teisinių santykių užuomazgų pavyzdžiai ne tik iš Vakarų Europos, bet ir iš Gedimino laiškų popiežiui Jonui XXII-ajam, XIV amžiaus sudarytų sutarčių tarp LDK didikų.
JAV universiteto studentai ir dėstytojai buvo supažindinti ir su trimis LDK statutais, kuriuose galima rasti iki šiolei administracinėje teisėje žinomus principus – teisėtų lūkesčių, pareigų vykdymo, sąžiningos konkurencijos ir kitus.