Renginiai ir įvykiai

2011-07-25 00:00:09

MRU dalyvauja Lietuvos mokslų akademijos periodinių mokslo leidinių leidybos projekte

eulogoeb Mykolo Romerio universitetas partnerio teisėmis su kitais Lietuvos universitetais ir mokslo centrais dalyvauja Lietuvos mokslų akademijos įgyvendinamame projekte - Periodinių mokslo leidinių leidyba.

Yra finansuojami 3 MRU mokslo leidiniai: Jurisprudencija, Intelektinė ekonomika, Viešoji politika ir administravimas. Projektą vykdo Lietuvos mokslų akademija.

Projekto tikslas skatinti mokslo rezultatų sklaidą Lietuvoje ir už jos ribų, pasitelkiant mokslo periodikos leidybą.

Lietuvoje yra daug institucijų, kurios atlieka įvairius mokslinius tyrimus, technologinės plėtros darbus ir užsiima kitomis su tuo susijusiomis veiklomis. Šių tyrimų metu gautų rezultatų viešo pateikimo poreikis yra pakankamai didelis ir Lietuvoje, ir už jos ribų.

Daug Lietuvoje leidžiamų periodinių nacionalinės ir tarptautinės reikšmės mokslo leidinių, tačiau temų įvairovė apsunkina kokybiškumą ir publikuoti vertų leidinių atranką.

LR Švietimo ir mokslo ministerija, talkinant Lietuvos mokslų akademijos ir Lietuvos mokslo tarybos ekspertams, atrinko ir patvirtino sąrašą leidinių (57 leidiniai). Šiame projekte 51-nam leidiniui prašomas finansavimas.

Projektas sukurs pridėtinę vertę nes bus finansuojami tik kokybiškiausi ir aktualiausi leidiniai, taip lėšos bus panaudojamos efektyviau. Be to, projekto nauda pasižymės ypač išaugusia tokių periodinių leidinių sklaida.

Projekto partneriai: Mykolo Romerio universitetas, Vilniaus universitetas,  Vilniaus Gedimino technikos universitetas,  Vilniaus pedagoginis universitetas,  Lietuvos muzikos ir teatro akademija,  Lietuvos kūno kultūros akademija,  Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Kauno technologijos universitetas,  Vytauto Didžiojo universitetas,  Klaipėdos universitetas, Šiaulių universitetas, Gamtos tyrimų centras, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Lietuvos katalikų mokslo akademija, Viešojo administravimo lavinimo asociacija.