Renginiai ir įvykiai

2015-11-05 13:06:00

MRU bendruomenė diskutavo dėl šiuolaikiškų universitetinių studijų

mru-bendruomene-diskutavo-del-siuolaikisku-universitetiniu-studiju-1468

Lapkričio 12 d. MRU LAB atvirojoje erdvėje Akademinių reikalų centras, bendradarbiaudamas su Edukacinių technologijų ir Mokymosi visą gyvenimą laboratorijomis, kvietė bendruomenę padiskutuoti aktualiomis studijų kokybės ir jos užtikrinimo temomis.

ŠIUOLAIKIŠKOS UNIVERSITETINĖS STUDIJOS – KOKIAS KOMPETENCIJAS UGDOME?

Tiek veiklos pasaulio atstovai, tiek mokslininkai šiandien vienu balsu tvirtina, kad svarbiausias universitetinių studijų uždavinys – išugdyti savarankišką, kritiškai mąstančią, kūrybingą ir atsakingą asmenybę, pasižyminčią stipriais bendraisiais ir perkeliamaisiais gebėjimais. Tačiau mūsų studijos tebėra itin specializuotos. Kaip jose sustiprinti bendrąjį universitetinį pagrindą ir koks jis turi būti bakalauro ir magistro studijose, socialinių mokslų universitete?

Buvo siūloma diskutuoti šiais aspektais:

  • Bendrieji universitetiniai dalykai, metodologija, mokslinis ir praktinis rengimas mūsų studijų programose: ar tinkama jų sąranga?
  • Dalykiškumas ir tarpdalykiškumas: kokius pasirinkimus, specializacijas, tarpdalykinius rinkinius ir gretutines studijas turėtume siūlyti, atsižvelgdami į darbo rinkos, visuomenės, mokslo ir asmenybės ugdymo uždavinius?
  • Kokias bendrąsias kompetencijas turėtų ugdyti tiek bendrieji, tiek specialieji studijų dalykai, studijų metodai ir savarankiškos studijos?
  • Kaip galime integruoti studentų patirtį darbo rinkoje, ankstesnio ir savarankiško mokymosi rezultatus?


Antroji viešoji diskusija vyks gruodžio 2 d. 14 40 val. MRU LAB atvirojoje erdvėje.

DĖSTYTOJO MEISTRIŠKUMAS IR STUDENTO STUDIJŲ ORGANIZAVIMAS

Šiandieninėje informacija persotintoje aplinkoje dėstytojo vaidmuo kinta iš informacijos pertreikėjo į studijų organizatoriaus, moderatoriaus vaidmenį. Tačiau dėstytojo kaip studento pažangos vertintojo, studijų patarėjo, mokslinio ir asmeninio autoriteto vaidmuo darosi tik svarbesnis. Kaip paskatinti naujos dėstymo ir studijų kultūros plėtotę mūsų universitete?

Siūlome padiskutuoti šiais aspektais:

  • Šiandieninio studento profiliai: pasirengimas, mokymosi įgūdžiai, lūkesčiai ir mūsų pasirengimas juos atliepti.
  • Šiandieniniai dėstymo ir studijų metodai: ar ir toliau skaityti paskaitas tuščioms auditorijoms; komandinės užduotys; į praktiką orientuotos studijos; technologijų suteikiamos galimybės?
  • Ar į mūsų universitetą reikia priimti tik gerai pasirengusius, motyvuotus studentus? Kaip dirbti su daugiakultūre ir daugiataute auditorija?
  • Kaip vertinti studento pažangą ir išlaikyti aukštą akademinį standartą?
  • Kaip vertinti ir skatinti gerą dėstymą? Kokia parama dėstytojams reikalinga, kad dėstymo metodai geriausiai atitiktų studentų poreikius?

Diskusijų rezultatai bus panaudoti formuojant MRU studijų vystymo strategiją.