Skelbiame

2018-09-10

MRU akademinės bendruomenės konferencija, kurioje bus renkamas Tarybos narys (10 18)

414-7157

Atsižvelgdama į Mykolo Romerio universiteto senato 2014 m. rugsėjo 4 d. nutarimu patvirtintą Mykolo Romerio universiteto tarybos sudarymo tvarką ir tai, kad MRU senato sprendimu yra viešai paskelbtas MRU tarybos nario, skiriamo Universiteto akademinės bendruomenės, kandidatūros kėlimas, Mykolo Romerio universiteto tarybos rinkimų organizavimo komisija skelbia, kad Universiteto akademinės bendruomenės konferencija, kurioje bus renkamas Tarybos narys, vyks 2018 m. spalio 18 d. 14 val. Prof. hab. dr. Mindaugo Maksimaičio (I-414) auditorijoje (Ateities g. 20, Vilnius).

Į Konferenciją atstovus deleguos Universiteto fakultetų (institutų) akademinės bendruomenės susirinkimai.

Konferencijos darbotvarkė:

1. Konferencijos pirmininko rinkimai. Pranešėjas - Tarybos rinkimų organizavimo komisijos įgaliotas asmuo.

2. Konferencijos sekretoriaus rinkimai. Pranešėjas - Konferencijos pirmininkas.

3. Konferencijos balsų skaičiavimo komisijos sudarymas. Pranešėjas - Konferencijos pirmininkas.

4. Universiteto Tarybos nario rinkimų vykdymas. Pranešėjas - Konferencijos pirmininkas.

Mykolo Romerio universiteto tarybos rinkimų organizavimo komisijos pirmininkas doc. dr. Saulius Spurga