Renginiai ir įvykiai

2012-09-20 13:00:00

Mokslinis seminaras „Dviejų spindulių“ modelis ir pritaikymo pirminiai rezultatai“

dsc7541

Rugsėjo 28 d. Mykolo Romerio universitete vyko Teisės fakulteto Baudžiamosios teisės ir kriminologijos katedros bei Socialinės politikos fakulteto Mediacijos katedros organizuojamas mokslinis seminaras „Dviejų spindulių“ modelis ir pritaikymo pirminiai rezultatai“.

Seminaro metu buvo pristatytas sukurtas „Dviejų spindulių“ modelis ir pateikti pirminiai jo taikymo rezultatai, taip pat Lietuvos gyventojų naujausios viktimologinės apklausos rezultatai apie tai, ar jie nukentėjo nuo tokių nusikalstamų veikų kaip vagystė, turto prievartavimas, sukčiavimas, turto sunaikinimas ar sugadinimas, seksualinis prievartavimas, seksualinis priekabiavimas, fizinis smurtas, terorizavimas, grasinimas nužudyti, viešosios tvarkos pažeidimas, narkotikų siūlymas, davimas, pardavimas, neteisėtas poveikis elektroniniams duomenims, kyšio reikalavimas ir kt. Viktimologinės apklausos rezultatai bus palyginti su registruoto nusikalstamumo statistika. Panaudojant „dviejų spindulių“ modelį bus įvertintas nusikalstamų veikų lygis, nukentėjusių asmenų skaičius, bus pateiktas „aukos portretas“ ir bus įvertinti tapimo nusikaltimo auka veiksniai.

Projektą „„Dviejų spindulių“ modelio sukūrimas ir taikymas registruoto bei latentinio nusikalstamumo Lietuvoje tyrime“ finansuoja Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. SIN-08/2010).

Nuotraukos: Vidūno Gelumbausko