Renginiai ir įvykiai

2012-10-18 12:00:00

Mokslinis-praktinis seminaras „Etikos kodeksai Lietuvos aukštosiose mokyklose“

dsc0810

Lapkričio 8 d MRU Akademinės etikos centras kvietė į mokslinį-praktinį seminarą. Jame buvo diskutuojama apie aukštųjų mokyklų etikos kodeksus ir jų veiksmingumą, nagrinėjamos etinio reglamentavimo plėtros problemos. Aktualias teorines ir praktines etikos kodeksų rengimo ir taikymo problemas nagrinėjo įvairių Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslininkai, dėstytojai, studentai bei kitų sričių specialistai. Seminaro tikslas – pasidalyti mintimis apie etikos kodeksų reikšmę akademinei visuomenei, aptarti jų taikymo bei veiksmingumo problemas.

Seminare dalyvauti buvo kviečiami MRU akademinės bendruomenės nariai ir kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų atstovai, besidomintys akademine etika bei etikos kodeksais.

Seminaro programa:

10.00-10.10 Įžangos žodis

10.10-10.30 Raminta Pučėtaitė (VU), Aurelija Novelskaitė (Lietuvos socialinių tyrimų centras) „Etikos kodekso paskirties sampratos ir naudojimas Lietuvos mokslo bendruomenėje“.

10.30-10.50 Agnė Jurčiukonytė (MRU) „Pasaulinės universitetų asociacijos ir Magna Charta Universitatum observatorijos aukštojo mokslo institucijos etikos kodekso gairių pritaikomumas“

10.50-11.10 Vytautas Vilys (MRU) „MRU etikos kodeksas studentų atstovų akimis"

11.10-11.30 Nijolė Vasiljevienė (MRU) „Etikos kodeksų veiksmingumo prielaidos“

11.30- 11.50 Kavos pertrauka

11.50-12.10 Lora Tamošiūnienė (MRU), Eleonora Dagienė (VGTU) „Leidėjų etikos kodeksų svarba akademinio sąžiningumo įtvirtinimui"

12.10-12.30 Rimas Norvaiša (VU) „Akademinė etika Europos Sąjungos ir Lietuvos matematikų bendruomenėse“

12.30-12.50 Jolanta Urbanovič (MRU) „Akademinio integralumo tyrimai – vietinės aplinkos pažinimo vaidmuo universiteto etikos kodekso kūrimo bei diegimo procesuose"

12.50-13.10 Virginija Jakimenko (MRU) „Akademinio integralumo sąvoka ir jos lietuviško atitikmens paieškos“

Baigiamoji diskusija

Diskusijos dalyviai: prof. Česlovas Kalenda (LEU), doc. Zita Migonienė (KTU), prof. Saulius Kanišauskas (MRU), doc. A. Sprindžiūnas (MRU), doc. Janina Balsienė (MRU), dokt. Loreta Tauginienė (MRU), MRU SA prezidentas Andrius Zalitis ir kt.


Nuotraukos: Vidūno Gelumbausko