Naujausioji knyga

2009-05-14

Mokslinės minties šventė – 2009. Studentų tarptautinių mokslinių konferencijų pranešimai

mintis2009

Studentų tarptautinių mokslinių konferencijų pranešimai
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISSN 1822–993X
Išl. metai 2009

Leidinyje spausdinami tarptautinės studentų konferencijos „Mokslinės minties šventė – 2009“, vykusios kovo 31 – balandžio 1 dienomis, moksliniai straipsniai nacionalinės ir tarptautinės teisės, finansų ir ekonomikos, socialinės politikos, žmogaus teisių, demokratinės santvarkos ir teisinės valstybės valdymo temomis, kurios aktualios kiekvienam iš mūsų.

Išsamiau