Skelbiame

2016-07-18

MITA paskelbė atnaujintą mokslo paslaugų verslui sąrašą

mita Ūkio ministerija kartu su Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) paskelbė atnaujintą mokslo institucijų teikiamų paslaugų verslo atstovams sąrašą.

Paslaugos teikiamos pagal 6 sumaniosios specializacijos prioritetines kryptis, į kurias Lietuva investuoja 2014–2020 m. laikotarpio ES lėšas: energetika ir tvari aplinka; sveikatos technologijos ir biotechnologijos; agroinovacijos ir maisto technologijos; nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos; transportas, logistika ir informacinių ryšių technologijos; įtrauki ir kūrybinga visuomenė. Verslui pagal jų poreikius yra siūloma atlikti mokslinius tyrimus, eksperimentinės plėtros darbus ar užsisakyti techninių galimybių studijų.

Su Mykolo Romerio universiteto patvirtintu paslaugų sąrašu galima susipažinti čia

Kadangi temos jau patvirtintos ir viešai paskelbtos, MITA netrukus skelbs kvietimą teikti paraiškas pagal šią priemonę.

Kviečiame visus aktyviai dalyvauti!

Naudingos nuorodos MITA ir Ūkio ministerijos interneto svetainėse.