Renginiai ir įvykiai

2012-12-10 16:00:00

Minimas Mykolo Romerio ir Vroclavo universitetų bendradarbiavimo dešimtmetis

dsc0002

Gruodžio 13 d. Mykolo Romerio universitete vyko renginiai, skirti bendradarbiavimo su Vroclavo universitetu dešimtmetį paminėti. Abu universitetus sieja ilgi, turiningi ir nuoširdūs santykiai, nuolatos vyksta studentų bei dėstytojų akademiniai mainai, rengiamos konferencijos. Vroclavo universitetas yra MRU leidžiamų mokslo žurnalų „Jurisprudencija“, „Socialinių mokslų studijos“, „Socialinis darbas“, „Intelektinė ekonomika“ partneris, taip pat partneris rengiant jungtines studijų programas (tarp jų ir doktorantūros). Tarp universitetų aktyviai vyksta bendradarbiavimas plečiant bibliotekų fondus.  

Gruodžio 13 d. buvo rengiama Konferencija „Akademinis bendradarbiavimas ir lietuvių-lenkų santykiai: istorija, perspektyvos“.

Konferencijoje buvo siekiama pri­statyti akademinės visuomenės požiūrį į santykių tarp Lietuvos ir Lenkijos raidos perspektyvas, tai, tikimasi, turėtų padėti surasti jungiančiąsias idėjas, kurios taptų geros kaimynystės varomąja jėga.

Vėliau iškilmingai MRU Garbės daktaro regalijos įteiktos Vroclavo universiteto rektoriui prof. habil. dr. Marek Bojarski ceremonija.

Taip pat vyks Vroclavo universiteto dovanos MRU bibliotekai perdavimas.

Mykolo Romerio universiteto senatas Garbės daktaro vardą Vroclavo universiteto rektoriui prof. habil. dr. Marekui Bojarskiui nutarė suteikti šių metų lapkričio 16 d.

Garbės daktaro vardas prof. habil. dr. M. Bojarskiui suteiktas už ypatingus nuopelnus plėtojant universitetų bendradarbiavimą, puoselėjant tarptautinę mokslo ir studijų erdvę bei gerus Lietuvos ir Lenkijos kaimynystės santykius.

Vroclavo universiteto prof. habil. dr. Marekas Bojarskis 1969 metais baigė Vroclavo universitetą (Teisės ir administravimo fakultetą). 1976 m. įgijo daktaro laipsnį, 1985 m. jam buvo suteiktas docento vardas, 1992 m. jis tapo profesoriumi.

Tai, kad Vroclavo ir Mykolo Romerio universitetus jau dešimt metų sieja puikūs santykiai, didele dalimi lemia ir prof. habil. dr. M.Bojarskio požiūris į tarpuniversitetinį bendradarbiavimą. Pats profesorius yra skaitęs pranešimą MRU konferencijoje, yra Mykolo Romerio universiteto mokslo darbų ,,Socialinių mokslų studijos“ redaktorių kolegijos narys.

Konferencijos programa .

Nuotraukos: Vidūno Gelumbausko