Naujausioji knyga

2013-10-08 11:07:00

MIKROEKONOMIKA: vadovėlis

mrumikroekonomika

Vadovėlio pagrindą sudaro mikroekonomikos paskaitos, skaitomos Mykolo Romerio universitete ekonomikos ir finansų specialybių studentams.

Dėstomos žinios apie pagrindinius rinkos ekonomikos modelius ir koncepcijas:
• vartotojų, gamintojų bei kitų ūkio subjektų elgseną bei jos motyvaciją;
•rinkos pusiausvyros susiformavimą tobulos ir monopolinės konkurencijos, monopolijos ir oligopolijos sąlygomis;
• išteklių bei pajamų optimalaus paskirstymo bei gerovės ekonomikos principus;
• privačių ir viešųjų gėrybių santykį.

Kiekvienos temos teorinė medžiaga yra papildyta grafine medžiaga, tipinių užduočių ir testų pavyzdžiais, kontroliniais klausimais.

Skaityti ir pirkti knygą galite adresu http://ebooks.mruni.eu/