Naujausioji knyga

2013-10-08 13:01:00

MEDIACIJA: vadovėlis

mrumediacija

Vadovėlio autoriai užsibrėžė tikslą kompleksiškai apžvelgti mediaciją kaip socialinį reiškinį, skirtą veiksmingam visuomenėje kylančių įvairių ginčų sprendimui, aptarti mediacijos stilius, rūšis ir modelius, išnagrinėti mediacijos pamatinius principus bei taisykles, mediatoriaus vaidmenį ginčų sprendimo procese, lyginamuoju požiūriu sugretinti užsienio ir Lietuvos mediacijos atsiradimo bei vystymosi sąlygas, implementavimo į valstybių teisines sistemas ypatumus, pristatyti mediacijos taikymo specifiką skirtingose teisės šakose, sprendžiant įvairius ginčus.

Skaityti ir pirkti knygą galite adresu http://ebooks.mruni.eu/