Renginiai ir įvykiai

2013-12-19 14:11:00

Malaizijos žiniasklaidoje – apie MRU ir Lietuvą

razakmalay

Po vizito gruodžio pradžioje į Mykolo Romerio universitetą Pasaulio universitetų asociacijos (PUA) prezidentas MRU garbės daktaras Dzulkifli Abdul Razak paskelbė įdomių įžvalgų apie Lietuvą, jos aukštąjį mokslą. Profesoriaus įsitikinimu, palyginti jaunas iš sovietizacijos išsivadavęs mūsų šalies aukštasis mokslas, kaip ir išskirtinai Mykolo Romerio universitetas pasirengę ateitį kurti vardan savitumo išsaugodami nacionalinį paveldą – tai, kuo Malaizija norėtų pasidalinti.

Straipsnis gruodžio 15 d. skelbiamas vieno seniausių anglų kalba Malaizijoje leidžiamų laikraščių „New Straits Times“ tinklalapyje.

Nuoroda į šį per dieną apie 50 tūkst. lankytojų sulaukiantį Malaizijos dienraščio straipsnį čia.

MRU garbės daktaras, Malaizijos Albukhary tarptautinio universiteto rektorius D. A. Razak po vizito į Vilnių išradingai palygino abi šalis.

Pasak PUA prezidento, Lietuva ir Malaizija yra visiškai priešinguose poliuose: Malaizija yra prie pusiaujo, o Lietuva – Šiaurės poliaračio. Tačiau abi valstybės turi geografinių bendrumų: pirmoji yra Europos centre, o antroji – Pietryčių Azijos valstybių asociacijos „širdis“. Lietuva strategiškai išsidėsčiusi kaip buferinė zona tarp Vakarų Euros ir Azijos civilizacijų.

Autorius pastebi, kad Lietuva buvo pirmoji iš Sovietų respublikų, deklaravusi Nepriklausomybę, o dabar yra Jungtinių tautų bei Europos Sąjungos narė, šiuo metu pirmininkaujanti ES Tarybai. „Visa tai geri ženklai tautai, kuri intensyviai mėgina atsiplėšti nuo iš sovietizacijos laikų“, - pastebi profesorius iš Malaizijos.

Pokalbiuose su žmonėmis gatvėse, kaip ir diskusijose su intelektualais bei verslininkais D. A. Razak sako Lietuvoje jautęs giminingų sielų poreikį dekolonizuoti ir pertvarkyti švietimą, kuris suvokiamas kaip gyvybiškai svarbus palyginti mažo dydžio šaliai, iš trijų pusių supamai galingų ir didelių kaimynių.

Straipsnyje profesorius Dzulkifli Abdul Razak mini simptomišką vizito Vilniuje metu susitikimą su Seimo vicepirmininku Vydu Gedvilu, kuris rodė didelį dėmesį aukštajam mokslui ir pasakojo ginęs pamatinį jo principą – autonomiškumą.

Pasak D. A. Razak, Lietuvos aukštojo mokslo permainų smaigalyje yra Mykolo Romerio universitetas, kurio rektorius profesorius dr. Alvydas Pumputis pažymi įvairiapusės asmenybės ugdymo svarbą. Subrendusio, iniciatyvaus nepriklausomo ateities lyderio ir atsakingo piliečio.

Apie profesoriaus Dzulkifli Abdul Razak vizitą į Vilnių skelbia ir kitas Malaizijos naujienų tinklapis: „ The Star Online“.

Gruodžio 5 d. profesoriui D. A. Razak buvo iškilmingai įteiktos Mykolo Romerio universitete Garbės daktaro regalijos.

Publikacijoje cituojamas profesorius, kuris sako, kad šiam įvykiui nėra geresnio laiko kaip šis, kai Lietuva ir Malaizija stiprina savo dvišalius santykius, tai prieš mėnesį yra pareiškęs Malaizijos užsienio reikalų ministras Datuk Seri Anifah Aman. „Tikiuosi, šis pripažinimas padės kurti geresnį šalių tarpusavio supratimą per švietimą“, – sakė prof. dr. D. A. Razak.

MRU Garbės daktaro vardą profesoriui suteiktas už ypatingus nuopelnus plėtojant nepriklausomą ir demokratišką aukštąjį mokslą, puoselėjant tarptautiškumą, stiprinant humanistinę kultūrą ir laisvės, solidarumo ir žmogaus orumo principais paremtą universitetų bendradarbiavimą.

Garbės daktaro kalboje prof. dr. D. A. Razak pabrėžė aukštojo mokslo prieinamumo ir jo visuotinumo svarbą.

Prof. dr. Dzulkifli Abdul Razak šiuo metu taip pat yra 14-asis Pasaulio universitetų asociacijos (International Association of Universities) prezidentas, Malaizijos mokslų akademijos ( The Academy of Sciences Malaysia), Pasaulio meno ir mokslo akademijos (World Academy of Art and Sciences) narys, buvęs Malaizijos Sains universiteto, o šiuo metu esantis Albukhary tarptautinio universiteto rektorius.

Profesorius - aktyvus tarptautinių organizacijų narys, yra buvęs Pietryčių Azijos Aukštojo mokslo institucijų asociacijos prezidentu, dalyvavęs Azijos-Europos švietimo patarėjų tarybos, Pasaulio mokslo ir meno akademijos, Britanijos sandraugos universitetų asociacijos veikloje. Be to, kaip ekspertas dirbo Pasaulio sveikatos organizacijoje narkotikų prevencijos politikos ir vadybos klausimais bei yra buvęs Tabako produktų reguliavimo mokslinio komiteto narys.

Nacionaliniu lygiu prof. dr. Dzulkifli Abdul Razak vadovavo Malaizijos pramonės ir vyriausybės aukštųjų technologijų tarybai, buvo Nacionalinės ekonomikos patarėjų tarybos, Malaizijos inovacijų agentūros bei Informacinių technologijų tarybos narys. Profesorius yra buvęs Malaizijos Sains universiteto, o šiuo metu yra Albukhary tarptautinio universiteto prorektorius.

Pasaulio universitetų asociacija - 1950 m. UNESCO įkurta ir globojama aukštojo mokslo institucijų organizacija, jungianti per 600 progresyviausių pasaulio universitetų ir aukštojo mokslo institucijų bei organizacijų iš 120 valstybių ir daranti didžiausią įtaką aukštojo mokslo politikai.