Naujausioji knyga

2008-04-28

Magistro baigiamojo darbo rengimo tvarka. Mokomasis leidinys (tik skaitmeninė versija)

magistrniai Autoriai: Justinas Sigitas Pečkaitis, Irena Mačerinskienė
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-083-7
Išl. metai 2008

Mokomosios knygos tikslas – pateikti studentams magistro baigiamajam darbui keliamus reikalavimus.
Šiame leidinyje magistro baigiamojo darbo metodiniai reikalavimai yra skiriami ir studentams, ir dėstytojams. Jie turėtų padėti metodiškai parengti vienodo standarto magistro darbus ir formuoti mokslo tiriamojo darbo įgūdžius, ugdyti studento savarankiškumą, darbo įforminimo kultūrą.

Mokomosios knygos autoriai dėkoja Mykolo Romerio universiteto dėstytojams, pateikusiems vertingų pastabų ir siūlymų.

Leidinys išleistas tik skaitmenine versija PDF formatu, skelbiamas Mykolo Romerio universiteto intranete.