Naujausioji knyga

2014-12-19 10:16:00

LYČIŲ EKONOMIKA: monografija

23084lyciu-ekonomikavirselis48-mmwebpage1

Tai pirmoji Lietuvoje tokio pobūdžio monografija, apimanti lyčių ekonomikos teorinius ir metodologinius pagrindus, makroekonomikos analizę lyčių aspektu ir mikroekonomikos (struktūrinės ekonomikos) analizę pagal lytį. Leidinyje ypač akcentuojama lyčių lygybės reikšmė makroekonominiams rodikliams, tokiems kaip ekonomikos augimas, valstybės biudžetas, užsienio prekyba. Iškeliama namų ūkio reprodukcinės ekonomikos reikšmė ekonomikos augimui, lyčiai jautraus biudžeto vaidmuo valstybės finansams, paneigiamas ir užsienio prekybos neutralumas lyties atžvilgiu. Taip pat atskleidžiamas ir atvirkštinis ryšys – makroekonominės politikos įtaka moterų ir vyrų socialinei ekonominei padėčiai. Nagrinėjamos lyčių dalyvavimo Lietuvos ir Europos Sąjungos darbo rinkoje ypatybės, moterų ir vyrų prieinamumo prie ekonominių išteklių skirtumai, lyčių lygybės Lietuvos švietimo ir mokslo sistemoje klausimai, moterų verslo plėtros specifiniai bruožai, taip pat iškeliama moterų diskriminacijos sąnaudų vertinimo problema, sprendžiamos su emigracija iš Lietuvos siejamos lyčių problemos, atskleidžiama pažeidžiamesnė moterų socialinė ekonominė padėtis, palyginti su vyrais, krizės kontekste. Nubrėžiamos išėjimo iš pasaulio ekonomikos krizės pamatinės gairės lyčių aspektu. Monografija skiriama aukštųjų mokyklų studentams, dėstytojams, mokslininkams, verslininkams, politikams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės institucijų, ministerijų, nevyriausybinių moterų organizacijų atstovams.