Skelbiame

2018-03-07

LMT finansuos 24 MRU projektus, skirtus mokslinių idėjų mainams bei mokslinėms išvykoms

lmt Šią savaitę MRU sulaukė puikių žinių iš Lietuvos mokslo tarybos: net 24 universiteto projektams, pateiktiems pagal ES fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ bus skirtas finansavimas veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ įgyvendinimui.
Pagal minėtos veiklos poveiklę „Vizitas į Lietuvos mokslo ir studijų instituciją mokslininkų kompetencijai kelti“ skirtas finansavimas 3 projektams. Juose numatyti garsių užsienio mokslininkų K. Sugimura’os, Lars R. Bergmano ir B. Laurseno vizitai į MRU universiteto mokslininkų gebėjimams plėsti bei kompetencijai kelti.
Pagal kitą šios veiklos poveiklę „Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje“ skirtas finansavimas 12MRU projektų. Šiuose projektuose numatytas MRU mokslininkų A. Skaržauskienės, G. Čiuladienės, A. Valicko, J. Bieliauskaitės, A. Balundės, R. Žukauskienės, B. Mikulskienės, G. Kaniušonytės, J. Vosylio, J. Pivorienės, V. Česnuitytės, D. Adomavičiūtės dalyvavimas moksliniuose renginiuose JAV, Ispanijoje, Turkijoje, Australijoje, Islandijoje, Danijoje, Kanadoje.
Pagal dar vieną šios veiklos poveiklę „Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje“ skirtas finansavimas 9 MRU projektams. Šiuose projektuose numatyti MRU mokslininkų R. Brūzgienės, V. Česnuitytės, G. Kaniušonytės, L. Birškytės, J. Pivorienės, I. Truskauskaitės-Kunevičienės, R. Žukauskienės, L. Sveklaitės, B. Mikulskienės stažuotės Austrijoje, Suomijoje, Australijoje, Prancūzijoje, Graikijoje, Ispanijoje bei JAV.
Ateinančią savaitę tarp Mykolo Romerio universiteto ir Lietuvos mokslo tarybos numatoma pasirašyti projektų finansavimo sutartis.