Renginiai ir įvykiai

2012-05-18 08:30:00

"Litexpo" rengiamos konferencijos apie aukštojo mokslo ateitį informacinis partneris - MRU

mostaeb

Gegužės 17-18 dienomis Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO vyko konferencija „Aukštojo mokslo ateities scenarijai“, kurią organizavo mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA), vykdantis mokslo ir studijų sistemos stebėseną, organizuojantis ir atliekantis mokslo ir studijų sistemos būklės analizę, teikiantis mokslo ir studijų politikai įgyvendinti reikalingą informaciją ir rekomendacijas dėl mokslo ir studijų politikos tobulinimo.

Mykolo Romerio universitetas – informacinis šios konferencijos partneris, todėl konferenciją tiesiogiai buvo galima stebėti Universiteto interneto svetainėje čia.

Konferencija buvo siekiama kurti galimus aukštojo mokslo raidos scenarijus. Buvo aiškinamasi, kaip tapti konkurencingais tarptautinėje erdvėje, atsižvelgiant į esamą aukštojo mokslo sistemos modelių įvairovę bei aukštojo mokslo vaidmenį visuomenėje.

Taip pat šiuo renginiu skatinamas dialogas tarp politikų, universitetų lyderių, tyrėjų, ekspertų, studentų ir kitų aukštuoju mokslu suinteresuotų šalių diskutuojant dėl aukštojo mokslo ateities perspektyvų bei galimų raidos scenarijų.

Pirmąją konferencijos sesiją, skirtą aukštojo mokslo tarptautiškumui bei galimybėms ir iššūkiams aptarti, moderavo Mykolo Romerio universiteto Studijų prorektorius doc. dr. Giedrius Viliūnas.

Kitose sesijose taip pat buvo gvildenamos šios aukštojo mokslo modernizavimo temos: aukštojo mokslo vaidmuo regioninės plėtros kontekste, aukštojo mokslo ateities finansavimo modeliai, autonomijos aukštajame moksle samprata akademinės laisvės, institucinės autonomijos ir atskaitomybės visuomenei kontekste.

Aptarus šias problemas, penktadienį vyko Apskrito stalo diskusija, kurioje visų suinteresuotų grupių atstovai ir ekspertai dalinosi mintimis, lūkesčiais ir pasiūlymais.

Daugiau apie konferenciją informacijos rasite čia.