Skelbiame

2014-06-04 10:17:00

Lietuvos teisininkų draugijos Briuselio skyriuje išrinktoje Valdyboje – MRU absolventai

mru

Lietuvos teisininkų draugijos (LTD) Briuselio skyriaus nariai visuotiniame susirinkime aptarė praėjusio laikotarpio pasiekimus ir išrinko naują valdybą, tarp kurių – ir MRU absolventai.

Nuo šiol Skyriui vadovaus pirmininke išrinkta Miglė Niauraitė, kuri šias pareigas perėmė iš kadenciją baigusio pirmininko Mariaus Vaščegos. Vicepirmininku išrinktas Valerijus Ostrovskis, valdybos nariais - Saulius Milius, Audronė Steiblytė, Simonas Vileikis, Kristina Budrytė ir Evelina Kurgonaitė.

Miglė Niauraitė, tapusi naująja Skyriaus pirmininke, teigė esanti įkvėpta kolegų palaikymo ir tikinti prasminga tolesne Skyriaus veikla: „Džiaugiuosi kolegų pasitikėjimu ir tuo, jog vis daugiau įvairiose Europos Sąjungos institucijose ir privačiose kompanijose dirbančių Lietuvos teisininkų aktyviai dalyvauja draugijos Briuselio skyriaus veikloje. Kartu su valdybos nariais tęsime sėkmingus skyriaus projektus bei įgyvendinsime naujas idėjas, plečiant skyriaus veiklą ir stiprinant Lietuvos teisės profesionalų ryšius su tarptautine teisine ir verslo bendruomenėmis. Taip pat svetur įgytomis žiniomis ir vertinga patirtimi sieksime Lietuvos teisininkų draugijos tikslų – stiprinti demokratijos ir teisinės valstybės institutus“.

Buvęs pirmininkas Marius Vaščega sakė: ,,Per ketverius metus Lietuvos teisininkų draugijos Briuselio skyrius subūrė tikrai šaunią Lietuvos teisės profesionalų, dirbančių įvairiose srityse Beneliukso regione, grupę ir užmezgė gerus ryšius su Lietuvos atstovais Europos Sąjungos institucijose bei su kitomis organizacijomis, atstovaujančiomis lietuvius užsienyje. Nors mano Europos karjeros vingiai sugrąžina mane i Vilnių, esu užtikrintas, jog nauja vadyba ir toliau sėkmingai plės skyriaus veiklą“.

Apie LTD Briuselio skyrių:

• Lietuvos Teisininkų Draugijos (LTD) Briuselio skyrius įsteigtas 2010 metais ir jungia daugiau nei 50 Belgijoje bei aplinkinėse valstybėse dirbančių lietuvių teisininkų.

• LTD Briuselio skyriaus tikslai – sudaryti sąlygas Lietuvos teisininkams bendrauti neformalioje aplinkoje, keistis žiniomis ir patirtimi bei organizuoti profesinius ir socialius renginius nariams.

• Skyriaus veiklos metu buvo suorganizuoti susitikimai su už mokesčius, muitus, statistiką, auditą ir kovą su sukčiavimu atsakingu Europos Komisijos nariu Algirdu Šemeta, Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir Tesėtvarkos komiteto pirmininku Juliumi Sabatausku, tuometiniais ES Bendrojo Teismo teisėju Vilenu Vadapalu, Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėja Danute Jočiene, Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininku Stasiu Šedbaru bei dabartiniu Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekanu Tomu Davuliu.

• Skyriaus nariai aktyviai palaiko pasiūlymus skatinti glaudesnį bendradarbiavimą su kitomis profesionalų organizacijomis: Londono Sičio lietuvių klubu (LCLC), „Global Lithuanian Leaders“ (GLL) organizacija, toliau palaikyti mentorystės programos „LT Big Brother“ idėją.

Didžiuojamės ir sveikiname MRU absolventus!