Naujausioji knyga

2009-09-14

Lietuvos suaugusiųjų dalyvavimo formaliajame švietime tyrimas. Mokslo šaltinis

dromantienesvietimo-tyrimas Autorių kolektyvas
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-132-2
Išl. metai 2009

Knygoje pateikiami formalaus suaugusiųjų švietimo Lietuvoje tyrimo duomenys. Šis tyrimas, kurį atliko Mykolo Romerio universiteto
mokslininkai, yra integrali tarptautinio projekto „Mokymosi visą gyvenimą visuomenės Europoje link: švietimo sistemos indėlis“ dalis. Leidinyje aptariama tyrimo metodologija ir pateikiami duomenys apie suaugusiųjų (ne)dalyvavimo formalioje švietimo sistemoje priežastis, poreikius ir perspektyvas, respondentų lūkesčius ir požiūrį į mokymąsi visą gyvenimą, gautą paramą besimokant, mokymosi naudą ir kt. Mokslo šaltinis skirtas suaugusiųjų švietimo organizatoriams, vykdytojams, suaugusiųjų švietėjams ir mokytojams, aukštųjų mokyklų dėstytojams ir studentams.