Naujausioji knyga

2014-06-06 09:34:00

LIETUVOS ŠEIMA: SOCIALINIŲ SAITŲ PERSPEKTYVA: monografija

lietuvos-seima

Monografijoje nagrinėjamos socialinių saitų ir kasdienių santykių kūrimo Lietuvos šeimose temos: šeimos kūrimo ir palaikymo praktikos, šeimos struktūrinių konfigūracijų įvairovė, socialinio tinklo įtakos matrimonialinei elgsenai, atskleidžiamas savitarpio paramos turinys bei šeimos narių ir kitų asmenų, nesusijusių giminystės ryšiais, vaidmuo savitarpio pagalbos tinklams.

Kaip atskiras atvejis apžvelgiamas šeimos sampratos kūrimas ir šeiminių santykių patirtys atotolio šeimose. Temos gvildenamos iš tarpgeneracinės perspektyvos, lyginami keturių kohortų (gimusių 1950–1955 m., 1960–1965 m., 1970–1975 m. ir 1980–1985 m.) duomenys. Sociologinė analizė grindžiama kiekybinio tyrimo (apklausti 2 000 Lietuvos gyventojų, reprezentuojančių šias keturias kohortas) ir kokybinio tyrimo (atlikta 60 asmenų giluminių interviu) duomenimis. Tyrimai atlikti, vykdant mokslinį projektą „Šeimos modelių trajektorijos ir socialiniai tinklai: tarpgeneracinė perspektyva“ (kodo Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-106). Monografija skirta mokslininkams, dėstytojams, studentams, politikams ir įvairiems specialistams, kurie domisi šeima ir jos narių socialiniais ryšiais.

Skaityti knygą galite adresu http://ebooks.mruni.eu/.