Renginiai ir įvykiai

2013-09-25 12:48:00

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės sveikinimo kalba konferencijoje „Socialinių ir humanitarinių mokslų horizontai“

image020

Rugsėjo 23-24 d. Mykolo Romerio universitete vyko Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai tarptautinė konferencija "Socialinių ir humanitarinių mokslų horizontai".
Konferenciją atidarė jos globėja Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Patetikiame jos kalbą.

Gerbiami konferencijos dalyviai, rengėjai,

brangūs svečiai,

šį pusmetį pirmininkaudama Europos Sąjungai, Lietuva siekia telkti ir jungti Bendriją kaip atvirą, patikimą ir kūrybingą šeimą, kurią sieja vertybės ir bendra vizija. Todėl dėmesį skiriame ne tik politinei ir ekonominei dienotvarkei, bet ir kitoms sritims, suteikiančioms galimybę šiuolaikinei Europai judėti pažangos ir klestėjimo keliu.

Į šią tarptautinę konferenciją susirinko iškiliausi Europos mokslininkai, socialinių ir humanitarinių mokslų dėstytojai, mokslo politikos institucijų, verslo, nevyriausybinių organizacijų atstovai. Visi kartu spręsite aktualiausius klausimus dėl socialinių ir humanitarinių mokslų vaidmens įgyvendinant strategiją „Horizontas 2020". Socialiniai ir humanitariniai mokslai leidžia žmogui pažinti save ir savo aplinką, suvokti savo lūkesčius, idėjas, savo vietą pasaulyje.

Socialiniai ir humanitariniai mokslai padeda atsakyti žmogaus egzistencijos, visuomenės gerovės, pagaliau pasaulio stabilumo ir taikos klausimus. Būtent SSH suteikiama patirtis įgalina derybomis, bendradarbiavimu, komunikavimu, o ne ginklais spręsti konfliktus ir pasiekti taikos. Šie mokslai formuoja mūsų gebėjimą spręsti esmines stabilumo, gerovės ir taikos problemas.

Socialinių ir humanitarinių mokslų studijos suteikia žmogui ir visuomenei, humanistinį ir holistinį požiūrį į aplinką, bendravimo pagrindus, platų kultūrinį požiūrį. Juk nuo žmogaus požiūrio ir elgsenos, o ne nuo mašinų, technologijų ar ginklų priklauso mūsų ateitis. Sukurti tokias kompetencijas ir socialines inovacijas yra SSH misija.

Todėl čia Jūs tiesite kelią į ateities Europą, į modernią ir stiprią Europą, kurioje inovacijos, skirtingų mokslo sričių darna, verslo ir technologijų ryšys taps pažangos šaltiniu mums visiems.

Sveikindama šios konferencijos dalyvius, pirmiausiai, kviečiu mąstyti, svarstyti, diskutuoti apie dabarties ir ateities žmogų bei visuomenę, kaip pagrindinį visa ko šaltinį.

Linkiu įdomaus laiko ir įkvepiančių diskusijų!

2013-09-23, Dalia Grybauskaitė, Lietuvos Respublikos Prezidentė