Naujausioji knyga

2013-10-28 10:01:00

LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIS KODEKSAS: PIRMIEJI DEŠIMT GALIOJIMO METŲ: mokslo studija

mrulr-ck

Mokslo studijoje pateikiamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso pirmųjų dešimties metų praktinio taikymo ir susijusių teisėkūros iniciatyvų tyrimas. Studijoje nuosekliai apžvelgiama civilinių teisinių santykių raida tiriamuoju laikotarpiu (2001–2011 m.), nagrinėjami jai įtakos turėję socialiniai veiksniai, Lietuvos ir užsienio valstybių teismų praktika, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencija, Lietuvos ir užsienio teisės doktrina.

Studiją sudaro šešios dalys, išdėstytos ta pačia tematine seka kaip ir šešios Civilinio kodekso knygos. Kiekvieną dalį sudaro konceptualiai integruoti skyriai, kuriuose pateikiami visų Civilinio kodekso institutų, išskyrus atskiras sutarčių rūšis, tyrimo rezultatai. Pagrindinis mokslo studijos tikslas – atskleisti objektyvų tiriamojo laikotarpio Lietuvos civilinės teisės raidos vaizdą, mokslinės ir praktinės minties laimėjimus, kad ir po penkiasdešimties ar šimto metų šį leidinį į rankas paėmęs skaitytojas galėtų suvokti, kokie buvo pirmieji savarankiški Lietuvos civilistikos žingsniai amžininkų akimis. Apibendrinimai ir išvados atskleidžia problemiškiausias Lietuvos civilinės teisės sritis, kartu pateikiamos rekomendacijos, kaip spręsti iškilusias problemas, ir įžvalgos dėl tolesnės
mūsų šalies civilinės teisės raidos.

Skaityti knygą galite adresu http://ebooks.mruni.eu/
Pirkti knygą galite adresu http://www.e-shop.mruni.eu/