Naujausioji knyga

2013-10-08 12:57:00

LIETUVOS PARLAMENTO TEISĖ: vadovėlis

mrulietuvos-parlamento-teise

Vadovėlyje nagrinėjami Seimo veiklos konstituciniai pagrindai, atskleidžiamas Seimo teisinis statusas, analizuojami įvairūs Seimo įgaliojimai. Nagrinėjamos Seimo nario teisės ir pareigos, veiklos garantijos, imuniteto panaikinimo tvarka. Atskleidžiami Seimo komitetų, laikinųjų tyrimo komisijų ir kitų Seimo struktūrinių padalinių įgaliojimai, analizuojama įstatymų priėmimo, pasirašymo, paskelbimo ir įsigaliojimo tvarka, taip pat įstatymų ir kitų Seimo priimtų teisės aktų konstitucingumo kontrolė.

Vadovėlis skirtas aukštųjų mokyklų teisės fakultetų studentams, gali būti naudingas studijuojantiesiems politologiją, valdymą ir viešąjį administravimą bei kitus dalykus, susijusius su Seimo ir kitų valstybės valdžios institucijų veikla. Vadovėlis taip pat gali praversti Seimo nariams ir jų padėjėjams, įvairių valstybės institucijų pareigūnams bei visiems, kas domisi Seimo, kaip Tautos atstovybės, konstituciniu statusu ir jo veikla.

Skaityti ir pirkti knygą galite adresu http://ebooks.mruni.eu/