Renginiai ir įvykiai

2013-07-05 10:25:00

Lietuvos mokslo taryboje – du MRU mokslininkai!

lietuvosmokslotarybamru

Seimui birželio 27 d. priėmus nutarimą „Dėl Lietuvos mokslo tarybos narių paskyrimo“, darbą pradeda VIII Lietuvos mokslo taryba, kurioje – du Mykolo Romerio universiteto atstovai: prof. dr. Rita Žukauskienė ir prof. dr. Vytautas Sinkevičius.

Kaip praneša Lietuvos mokslo taryba, Ministro Pirmininko sudarytos mokslininkų atrankos grupės iš daugiau nei 100 pasiūlytų ir pasisiūliusių mokslininkų Švietimo ir mokslo ministerijai atrinko ir pateikė 20 kandidatų į Tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto sąrašą. Švietimo ir mokslo ministras, išnagrinėjęs visuomenės pareikštas nuomones ir pasikonsultavęs su kandidatais į Tarybos valdybos narius, pasiūlė naujai penkerių metų kadencijai skirti 6 narius į Humanitarinių ir socialinių mokslų komitetą

Tarp jų - Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakulteto Psichologijos instituto profesorė dr. Rita Žukauskienė. Komitete dviejų su pusę metų kadencijai atrinktas ir Teisės fakulteto Konstitucinės ir administracinės teisės instituto  profesorius dr. Vytautas Sinkevičius.

 Sveikiname Mykolo Romerio universiteto mokslininkus, pelniusius pasitikėjimą dirbti Lietuvos mokslo taryboje, ir linkime didelės sėkmės formuojant bei skleidžiant mokslo žinias ir atstovaujant Universitetui!