Renginiai ir įvykiai

2013-03-06 09:42:00

Lietuvos mokslo premija įteikta profesorei R. Žukauskienei

dsc8744

Kovo 6 d. Lietuvos Mokslų akademijoje 2012 metų Lietuvos mokslo premijų laureatams buvo įteiktos premijos. Tarp jų - garbingu apdovanojimu buvo įvertinta ir Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakulteto Psichologijos instituto prof. dr. Rita Žukauskienė.

Laureatus apdovanojęs Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius pasidžiaugė Lietuvos mokslininkų integracija į Europos mokslo struktūras, vykdomais bendrais projektais bei pabrėžė būtinybę mokslą išlaikyti nacionaliniu prioritetu.

Lietuvos Mokslų akademijoje profesorę R. Žukauskienę sveikino Premjeras, švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis, Mokslų akademijos prezidentas Valdemaras Razumas, akademinė bendruomenė, visuomenės atstovai, artimieji, kolegos iš Mykolo Romerio universiteto.

Kovo 1 d. prof. dr. Ritą Žukauskienę su garbingos Lietuvos mokslo premijos skyrimu pasveikino rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis bei mokslo ir tarptautinių ryšių prorektorė prof. dr. Inga Žalėnienė.

2012 metų Lietuvos mokslo premijomis buvo įvertinti šeši mokslo darbai trijose mokslų srityse iš pateiktų aštuoniolikos darbų. Tarp jų - Humanitarinių ir socialinių mokslų srityje įvertinta prof. dr. Rita Žukauskienė už darbų ciklą „Lietuvos vaikų, paauglių ir suaugusiųjų psichologinės gerovės tyrimai (1997–2011)“.

Rektorius džiaugėsi profesorės pasiekimais, produktyviais moksliniais darbais. Pasak prof. dr. A. Pumpučio, profesorė R. Žukauskienė Universiteto bendruomenei yra tas gražus sektinas pavyzdys, kaip ne tik efektyviai veikti akademinėje srityje, bet ir dalintis savo patirtimi, aplink save buriant jauną mokslininkų kolektyvą, juos skatinant įsilieti į tarptautinę mokslinių tyrimų bendruomenę, puoselėjant ir kuriant savotišką psichologijos doktorantūros mokyklą.

Rektorius ir prorektorė dėkojo profesorei už gražius darbus, pastangas ir linkėjo sėkmės tolesnėje akademinėje veikloje, toliau telkiant ir vadovaujant jauniesiems kolegoms.

Prof. dr. Ritos Žukauskienės mokslo darbų ciklas apima penkiolikos metų tyrimus dalyvaujant tarptautiniuose ir nacionaliniuose mokslo projektuose, publikuojant tyrimų rezultatus tarptautinėje mokslo bendruomenėje pripažintų leidyklų išleistose monografijose ir mokslo žurnaluose, dalyvaujant aukščiausio lygio tarptautinėse mokslo konferencijose. Mokslo darbų ciklas novatoriškas tuo, kad Lietuvoje, atliekant longitudinius tyrimus, daugelis psichologinio funkcionavimo sričių buvo tiriamos pirmą kartą, tyrimai buvo tęstinio pobūdžio, o tai unikalu ne tik Lietuvoje, bet ir visame Rytų Europos regione. Šie mokslo darbai prisideda prie gilesnio psichologinės gerovės veiksnių supratimo, suteikia duomenų apie giluminius asmenybės procesus, sudaro prielaidas integruotai įvertinti asmenybės veiksnius, susijusius su vaikų, paauglių ir suaugusių psichologinės gerovės ir socialinio bei emocinio funkcionavimo raiška. Prof. dr. Ritos Žukauskienės moksliniai tyrimai svarbūs ir tuo, kad padeda suprasti asmens raidos unikalumą ir universalumą skirtinguose kontekstuose.


Nuotraukos: Vidūno Gelumbausko