Naujausioji knyga

2007-05-22

Lietuvos konstitucinė teisė: raida, institucijos, teisių apsauga, savivalda

konstitucineteisevirselis

Lietuvos konstitucinė teisė: raida, institucijos, teisių apsauga, savivalda.
Kolektyvinė monografija.
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN  978-9955-19-061-5
Išl. metai 2007

Knygoje „Lietuvos konstitucinė teisė: raida, institucijos, teisių apsauga, savivalda“ Lietuvos konstitucinė teisė nagrinėjama keliais aspektais: analizuojant jos raidą, verti¬nant viešosios valdžios organizaciją ir šią valdžią įgyvendinančių institucijų veiklą, bandant pažvelgti į kai kurias asmens konstitucinių teisių apsaugos problemas, tiriant savivaldos konstitucines problemas. Knygos autoriai didžiausią dėmesį skiria konstitu¬cijos, joje įtvirtintų institutų įgyvendinimo problemoms. Istorinių, viešosios valdžios or¬ganizavimo ir veiklos, asmens teisių apsaugos institucinių aspektų, savivaldos pro¬blemų analizė padės skaitytojui suprasti Lietuvos konstitucinės sistemos praeitį, da¬bartį, ateities perspektyvas. Tai – monografinio pobūdžio teisės tyrimų knyga, kurios at¬skiras dalis sieja nuoseklus Lietuvos konstitucinio gyvenimo problemų nagrinėjimas.
Knyga skirta tiems, kurie domisi konstitucionalizmo problemomis.

Išsamesnės informacijos ieškokite Leidybos centro tinklalapyje.