Renginiai ir įvykiai

2012-09-05 11:00:00

Lietuvos Konstitucijos dvidešimtmetis: nacionalinė konferencija MRU

dsc5749

Rugsėjo 21 d. Mykolo Romerio universitete (MRU) buvo rengiama nacionalinė konferencija „Lietuvos Respublikos Konstitucija – lūkesčiai, realijos, perspektyvos“. Konferenciją organizavo Teisės fakulteto Konstitucinės teisės, Administracinės teisės ir proceso bei Teisės filosofijos ir istorijos katedros.

Nacionalinę konferenciją sveikino Seimo pirmininkė Irena Degutienė, teisingumo ministras Remigijus Šimašius, Teisės fakulteto dekanė Rima Ažubalytė.

Lietuvos Konstitucija Respublikos piliečių buvo priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume. Konstitucijos dvidešimtmečio proga Mykolo Romerio universitete rengtoje konferencijoje buvo aptariamos jos politinės teisinės prielaidos (pranešėjas – MRU prof. dr. Juozas Žilys, buvęs Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjas, pirmininkas), legitimumo problema Lietuvos konstitucionalizmo raidoje (pranešėjas – MRU prof. habil. dr. Mindaugas Maksimaitis).

Antrojoje nacionalinės konferencijos dalyje buvęs Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjas MRU Tarybos narys prof. dr. Stasys Stačiokas kalbėjo apie konstitucinį kelią į laisvę, o pranešimą „LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA 1992 m. ir 2012 m.“ skaitė Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės katedros vedėjas prof. dr. Egidijus Kūris, buvęs Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjas, pirmininkas.

Po pietų renginio dalyviai turėjo progą išgirsti Konstitucinio Teismo pirmininko Romualdo Kęstučio Ubaičio pranešimą „Kai kurie Lietuvos konstitucinės justicijos ir globalizacijos procesų sąlyčio aspektai“, Konstitucijos įtaką teismų praktikos formavimui pristatė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas Gintaras Kryževičius, o Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas Ričardas Piličiauskas kalbėjo tema „Konstitucinių vertybių apsauga: administracinės justicijos požiūris ir patirtis.

Paskutinėje Konstitucijos dvidešimtmečio proga rengiamos konferencijos dalyje Konstitucinio Teismo teisėja, MRU Konstitucinės teisės katedros prof. dr. Toma Birmontienė skaitė pranešimą „Ekonomikos krizė ir socialinių teisių konstitucinė doktrina“, svečias iš Oslo universiteto prof. dr. Eivind Smith kalbėjo apie teisėjo vaidmenį demokratinio valdymo sistemoje o Prahos Karlo universiteto prof. dr. Jan Kudrna supažindo su 20 naujos Konstitucijos metų nepriklausomoje Čekijos Respublikoje.

Konferencijos programa .


Nuotraukos: Vidūno Gelumbausko