Naujausioji knyga

2012-03-25

LIETUVOS GYVENTOJŲ GYVENIMO KOKYBĖ: DVIDEŠIMT METŲ RINKOS EKONOMIKOJE: monografija.

lggkdmreeb

Monografijoje autorės nagrinėja gyvenimo kokybės teorinius ir metodologinius aspektus, analizuoja Lietuvos gyventojų gyvenimo kokybės pokyčius 1990–2011 m. ir neekonominius gyvenimo kokybės gerinimo veiksnius bei grėsmes.

Monografijoje akcentuojama gyventojų gyvenimo kokybės kaip vykdomos ekonominės politikos efektyvumo rodiklio svarba; analizuojama, kaip pasikeitė Lietuvos gyventojų gyvenimo gerovė rinkos gyvavimo laikotarpiu, parodomi pasiekimai ir iškeliamos spręstinos problemos šioje srityje. Monografijos išskirtinumą sudaro nagrinėjami neekonominiai ekonomikos veiksniai, kurie yra už įprasto ekonomikos suvokimo ribų, tačiau, autorių požiūriu, daro didelę įtaką šalies ekonomikos plėtrai ir gyventojų gyvenimo gerovei.

Monografija skiriama aukštųjų mokyklų studentams, dėstytojams, mokslininkams, valstybės tarnautojams, verslininkams, politikams, kultūros bei žiniasklaidos atstovams ir visiems, besidomintiems ekonominės politikos efektyvumo ir gyventojų gyvenimo kokybės klausimais.

Skaityti ir pirkti knygą galite adresu http://baltic-ebooks.eu/product/lietuvos-gyventoj-kokyb-dvideimt-met-rinkos-ekonomikoje25188