Naujausioji knyga

2008-10-01

Lietuvos darbo teisė: schemos ir komentarai. Mokomasis metodinis leidinys

darboteise Autoriai: Genovaitė Dambrauskienė, Ingrida Mačernytė–Panomariovienė
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISSN 978-9955-19-090-5
Išl. metai 2008                                  


Šis mokomasis leidinys suskirstytas į atskirus Lietuvos darbo teisės institutus laikantis vienos sistemos. Vaizdžiai iliustruotas Lietuvos darbo teisės mokomasis metodinis leidinys padės besi­mokantiems socialinių mokslų krypties aukštųjų mokyklų studentams ir praktikams pasirengti laikyti egzaminus, įskaitas ir dalyvauti diskusijose seminarų metu stu­di­juojant darbo teisės dalyką.