Skelbiame

2020-05-28

Lietuvos atsakingo verslo asociacijos tvarumo ekspertų komandoje – 4 MRU atstovai

lava-canvas Lietuvos atsakingo verslo asociacija (LAVA), vienijanti Lietuvos įmones ir organizacijas, siekiančias diegti atsakingos veiklos principus savo veikloje, turėdama tikslą bendradarbiauti su akademikais ir sričių profesionalais bei tapti tiltu tarp tvarumo ekspertų bei verslo subūrė Lietuvos tvarumo ekspertų tarybą. Ji bus atsakinga už ekspertinių žinių Darnaus vystymosi tikslų (DVT17) kontekste sklaidą bei įgyvendinimą. 

Ekspertų sąraše – Lietuvos universitetų mokslininkai, dėstytojai bei kiti ekspertai. Kiekvienas ekspertas, pagal jo profesinę patirtį, atstovauja vienam iš darnaus vystymosi tikslų, tačiau Darnaus vystymosi tikslai ir jų įgyvendinimas yra neatsiejama visuma, tad Ekspertų taryba veiks kompleksiškai. 
LAVA ekspertų sąraše – net 4 MRU atstovai. Mykolo Romerio universiteto ekonomikos mokslų doktorantė Dalia Karlaitė atstovaus darnaus vystymosi tikslą nr. 1 (panaikinti visų formų skurdą); MRU Edukologijos ir socialinio darbo instituto profesorė socialinių mokslų daktarė Irena Žemaitaitytė atstovaus darnaus vystymosi tikslą nr. 4 (užtikrinti visaapimantį ir lygiavertį, kokybišką švietimą ir skatinti visą gyvenimą trunkantį mokymąsi); Mykolo Romerio universiteto Teisės mokyklos Privatinės teisės instituto doktorantas Tomas Lavišius - darnaus vystymosi tikslą nr. 10 (sumažinti nelygybę valstybėse ir tarp valstybių); Mykolo Romerio universiteto (MRU) ir Groningeno universiteto (RUG) Nyderlanduose psichologijos doktorantė bei MRU Aplinkos psichologijos tyrimų centro mokslininkė Audra Balundė – darnaus vystymosi tikslą nr. 13 (imtis skubių su klimato kaita ir jos padariniais veiksmų).