Naujausioji knyga

2014-10-27 09:57:00

Lenkų tautinės mažumos Lietuvoje identiteto tyrimas: mokslo studija

lenku-tautines-mazumos-0917

Mykolo Romerio universiteto Politikos mokslų institutas įgyvendino Lietuvos Mokslų Tarybos finansuotą 2 metų trukmės projektą „Lenkų tautinės mažumos Lietuvoje identiteto tyrimas“. Tyrimas susidėjo iš kokybinio ir kiekybinio tyrimo, kurio metu nustatyti Lietuvos lenkų tapatumo elementai ir jų statistinis paplitimas ir geografinis pasiskirstymas. Studijos autoriai taip pat atliko Lietuvos lenkų spaudos analizę, kuria siekta nustatyti, koks naratyvas yra formuojamas. Taip pat yra apžvelgiama pasaulinė tautinių mažumų problematika. Šios studijos tikslas yra giliau ir išsamiau ištirti Lietuvos lenkų tautinį ir politinį tapatumą ir sudaryti teorines (mokslines) prielaidas lietuvių-lenkų santykių gerinimui.

Skaityti knygą galite adresu http://ebooks.mruni.eu/.