Skelbiame

2014-03-13 14:01:00

Laimėti projektai pagal LMT skelbtus kvietimus

dsc0032

Mykolo Romerio universiteto mokslininkai laimėjo projektus pagal Lietuvos Mokslo Tarybos (LMT) V kvietimą mokslininkų grupių projektams įgyvendinti 2014 – 2016 metais:

,,Biotechnologijų MVĮ intelektinės nuosavybės strategijų tyrimas”, - projekto vadovas Socialinių technologijų fakulteto Skaitmeninių technologijų instituto prof. dr. M. Kiškis;

„Europos Kriminalistikos 2020 vizijos įgyvendinimo Lietuvoje mokslinė koncepcija“, - projekto vadovas Teisės fakulteto Baudžiamosios teisės ir proceso instituto prof. dr. V. E. Kurapka;

„Įtrauktis: asocijuotų grupių įtraukimas ir jų gebėjimas įsitraukti į viešojo valdymo procesus“, - projekto vadovė Politikos ir vadybos fakulteto (PVF) Vadybos instituto prof. dr. B.Mikulskienė;

,,Lyderystė autonomiškoje mokykloje”, - projekto vadovė PVF Viešojo administravimo instituto doc. dr. J. Urbanovič.

Laimėtas projektas pagal VIII kvietimą teikti paraiškas projektams įgyvendinti 2014–2015 metais pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros programą:

,,Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės seimelių dokumentai 1788–1790 m.: tyrimas ir publikavimas”, projekto vadovas dr. R. Jurgaitis.

Sveikiname MRU mokslininkus ir linkime sėkmės įgyvendinant projektus!