Skelbiame

2019-01-16

Laikinoji MRU rektorė profesorė Inga Žalėnienė: „Universiteto strateginiai tikslai ir planai nesikeičia“.

ingazaleniene

Nuo sausio 16 dienos Mykolo Romerio universiteto Tarybos sprendimu laikinąja Mykolo Romerio universiteto rektore iki naujų rinkimų paskirta iki šiol studijų ir mokslo prorektorės pareigas ėjusi profesorė dr. Inga Žalėnienė.

Gerbiama Inga, kaip apibūdintumėt A. Monkevičiaus vadovavimo periodą? Kokie svarbiausi darbai, jūsų nuomone, buvo įgyvendinti?
Vadovaujant rektoriui Algirdui Monkevičiui universitetas ne tik įveikė nemažai iššūkių, bet ir padarė milžinišką proveržį – per pakankamai trumpą laiką įdiegta inovatyvi finansų valdymo sistema, optimizuoti universiteto kaštai, įgyvendintos struktūrinės administracinės pertvarkos, todėl šiandien universitetas turi tvarų ir subalansuotą biudžetą, o dėstytojai, administracijos darbuotojai gali būti ramūs dėl savo rytojaus. Buvo atlikta ir universiteto struktūros pertvarka, įsteigta Mykolo Romerio Teisės mokykla ir Viešojo saugumo akademija Kaune.

Darbuotojai A. Monkevičių apibūdina kaip labai šiltą ir demokratišką vadovą. Pritartumėt?
Tikrai taip. Rektorius Algirdas Monkevičius labai skatino ir palaikė įvairias universitete dirbančių žmonių iniciatyvas, jam pavyko sutelkti stiprias, vieningas studentų, dėstytojų, administratorių, vadovų komandas, įkvėpti žmones nuoširdžiai didžiuotis savo universitetu, matyti darbų prasmę, reikalingumą, profesinio tobulėjimo galimybes.
Tarpusavio pasitikėjimo, teigiamos darbinės atmosferos universitete kūrimas, mano nuomone, tapo ir viena iš svarbiausių priežasčių, kodėl pavyko sėkmingai įgyvendinti tiek daug reikšmingų pokyčių. A. Monkevičius prie jų prisidėjo labai svariai.

Kokius pagrindinius tikslus ir uždavinius sau keliate šiame pereinamajame etape, kol bus išrinktas naujasis universiteto rektorius?
Universiteto strateginiai tikslai ir uždaviniai yra labai aiškūs, jie nesikeičia ir po rektoriaus pasitraukimo. Pirmiausia – dar didesnis dėmesys studijų programų turiniui, jų tarptautinimui, kokybės gerinimui. Taip pat dėstytojų kvalifikacijos ir motyvacijos stiprinimas, jų skatinimas užsiimti aukšto tarptautinio lygio tarpkryptiniais ir tarpdisciplininiais moksliniais tyrimais, socialinių inovacijų kūrimu.
Labai svarbus dar aktyvesnis MRU mokslininkų dalyvavimas projektinėse veiklose, viso gyvenimo mokymosi iniciatyvose, užsakomuosiuose tyrimuose, kurių rezultatų sklaida tiesiogiai lemia studijų programų kokybę. Tarp prioritetinių universiteto tikslų – ir tarptautinių partnerysčių plėtojimas, aktyvesnis dalyvavimas tarptautiniuose tematiniuose tinkluose, talentingų užsienio studentų pritraukimas į Lietuvą.
Nemažai dėmesio turėsime skirti ir susijungimo su Vilniaus Gedimino technikos universitetu procesui, į naujojo universiteto vizijos kūrimą įtraukiant ir abiejų universitetų bendruomenes. Tad kažkokių esminių sukrėtimų ar pokyčių universitete tikrai nebus, tiesiog toliau visi kartu tęsiame pradėtus darbus.

Kada numatyta išrinkti universiteto rektorių?
Rektoriaus rinkimai numatyti kovo viduryje.

Dėkoju už pokalbį.