Skelbiame

2010-05-06 00:10:00

Kviečiame pareikšti pageidavimus pareigoms eiti

herbas840

Ekonomikos ir finansų valdymo fakultete

Bankininkystės ir investicijų katedros vedėjo 
Ekonomikos katedros vedėjo
Finansų ir mokesčių katedros vedėjo 
Tarptautinės prekybos ir muitų katedros vedėjo
Verslo ekonomikos katedros vedėjo

Politikos ir vadybos fakultete

Aplinkos politikos katedros vedėjo 
Politikos mokslų katedros vedėjo
Strateginio valdymo katedros vedėjo
Vadybos katedros vedėjo
Viešojo administravimo katedros vedėjo

Socialinės politikos fakultete

Mediacijos katedros vedėjo 
Socialinės politikos katedros vedėjo

Teisės fakultete

Baudžiamojo proceso katedros vedėjo
Baudžiamosios teisės ir kriminologijos katedros vedėjo
Civilinės ir komercinės teisės katedros vedėjo
Civilinio proceso katedros vedėjo
Lyginamosios teisės katedros vedėjo
Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės katedros vedėjo
Teisės filosofijos ir istorijos katedros vedėjo

Humanitarinių mokslų institute

Direktoriaus
Filosofijos katedros vedėjo
Kalbos kultūros katedros vedėjo
Užsienio kalbų katedros vedėjo

Sveikatos ir sporto centre

Vedėjo

Katedros vedėjo skyrimo tvarka yra nustatyta Mykolo Romerio universiteto statuto 61.4 punkte ir 66 straipsnyje.

Reikalavimus pretendentams rasite čia.

Prašymą Mykolo Romerio universiteto rektoriaus vardu, gyvenimo aprašymą (CV) ir pastarųjų 5 metų mokslinės ir pedagoginės veiklos apžvalgą, mokslinių (metodinių) publikacijų sąrašą, katedros mokslinės ir pedagoginės veiklos penkerių metų programą ir kitus dokumentus, kurie leistų objektyviai įvertinti pretendento kvalifikaciją, prašytume pateikti atitinkamų fakultetų dekanams (Humanitarinių mokslų instituto direktoriaus, katedrų vedėjų, Sveikatos ir sporto centro vedėjo pareigoms – Personalo skyriui) iki 2010 m. gegužės 10 d.


Rektorius