Renginiai ir įvykiai

2011-08-25 08:00:00

Kviečiame naudotis e-studijomis Mykolo Romerio universitete!

etav

Kviečiame studentus registruotis į dalykus, kuriuos rudens semestre siūlome studijuoti nuotoliniu būdu. Atvirosios nuotolinės studijos, pagrįstos informacinių komunikacinių priemonių naudojimu, suteikia galimybę studijuoti, tobulinti Jūsų kvalifikaciją neatsitraukiant iš darbo ir gyvenamosios vietos.

MRU siūlo 136 bakalauro ir 27 magistrantūros programų dalykus, kuriuos galite rasti

http://www.mruni.eu/lt/padaliniai/centrai/akademiniu_reikalu_centras/elektroniniu_studiju_grupe/norintiems_studijuoti/

Jei nusprendėte studijuoti Mykolo Romerio universitete nuotoliniu būdu, Jūs galite rinktis bakalauro ar magistrantūros studijų programoms priklausančius studijų dalykus, šviečiamąsias studijas, skirtas Jūsų kvalifikacijai tobulinti arba akiračiui plėsti.

Jei studijuodami nuotoliniu būdu planuojate įgyti bakalauro arba magistro diplomą, rekomenduotume atskirus studijų dalykus rinktis kryptingai ir planingai, atsižvelgiant į Mykolo Romerio universiteto atskirų studijų programų studijų ir atskirų studijų dalykų išdėstymą semestrais.

Daugiau informacijos ir registruotis į norimus dalykus galite internetu:

http://www.mruni.eu/lt/padaliniai/centrai/akademiniu_reikalu_centras/elektroniniu_studiju_grupe/norintiems_studijuoti/

Šiuo metu nuotolinėms studijoms yra pritaikyta teisės ir valdymo bakalauro programa.

Priėmimo klausimais konsultuoja Priėmimo ir diplomų skyriaus metodininkė Agneta Lisauskienė, tel. (8-5) 2714 662, el. p. agneta@mruni.eu.

Studijos vyksta elektroninių studijų aplinkoje

MRU Socialinės informatikos fakultetas siūlo Atvirąsias studijas, į kurias priimami visi 18 metų sulaukę asmenys. MRU SIF siūlomos atviriosios studijos – tai tokia mokymosi forma, kai asmuo registruojasi į norimus universiteto organizuojamus kursus (dalykus) ir mokosi nuotoliniu būdu naudojant specialią komandinio mokymosi programinę įrangą. Šių mokymų metu asmuo turi klausytojo statusą. Daugiau apie šias studijas: https://www.mruni.eu/lt/padaliniai/fakultetai/soc_informatikos_fakultetas/atviros_studijos/

Studijų procese skiriami du studijų būdai: elektroninės studijos ir atvirosios nuotolinės studijos. Elektroninės studijos – studijų būdas, kurių metu universiteto studijų procese naudojamos elektroninės studijų aplinkos priemonės. Atvirosios nuotolinės studijas – studijų būdas, pagrįstas šiuolaikinių informacinių komunikacinių technologijų naudojimu, kada dėstytojas ir klausytojas yra nutolę erdvės ir (arba) laiko atžvilgiu.

Siekiant užtikrinti mokymosi visą gyvenimą galimybes ir studijas daryti prieinamas įvairioms visuomenės grupėms, MRU plečia galimybes atskirus studijų dalykus (kaip kvalifikacijos tobulinimo ar nuosekliųjų studijų dalį) studijuoti atviruoju būdu, o elektronines studijas integruoti į nuosekliųjų (tradicinių) studijų procesą. Nauji dėstymo metodai ir informacinės komunikacinės technologijos suteikia galimybes dalį užsiėmimų (paskaitų ir seminarų) perkelti į nutolusias auditorijas, kai universitete dėstytojos skaitomos paskaitos ir vedami seminarai daliai studentų, esančių regioninėse klasėse, transliuojami internetu vaizdo konferencijų būdu.

MRU siekia įgyvendinti ambicingus planus netolimoje ateityje. e-studijų priemones paversti integralia visų nuosekliųjų studijų dalimi.