Renginiai ir įvykiai

2011-03-19 07:00:00

Kuriamas Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo modelis

dsc9804 Nuo kovo 14 d. iki gruodžio 24 dienos Mykolo Romerio Universiteto mokslininkai su partnerio VšĮ Šiuolaikinių didaktikų centro darbuotojais, laimėjus viešųjų pirkimų konkursą Ugdymo plėtotės centre, kurs pedagogų kvalifikacijos tobulinimo modelį.

Veiksmingo kvalifikacijos modelio sukūrimas yra vienas iš Ugdymo plėtotės centro vykdomo projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“ finansuojamo iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-02-V priemonę „Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas“, uždavinių.

Mokslininkų ir praktikų darbo grupei vadovauja Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakulteto prof. Valdonė Indrašienė.