Naujausioji knyga

2009-06-03

Kriminalistikos technika. Kontroliniai klausimai ir praktinės užduotys. Trečioji pataisyta ir papildyta laida. Mokomasis metodinis leidinys.

kriminalistikostech

Janina Juškevičiūtė, Egidijus Kurapka
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-120-9
Išl. metai 2009

Mokomasis-metodinis leidinys parengtas pagal Mykolo Romerio universiteto teisės ir policijos veiklos studijų programos kriminalistikos kursą. Studentai turi atlikti rašto darbus ir praktines užduotis. Tai turėtų padėti studentams įtvirtinti ne tik teorines žinias, bet ir kriminalistikos technikos praktinius įgūdžius.

Išsamiau