Naujausioji knyga

2014-01-07 17:54:00

KONSTITUCIONALIZMAS IR TEISĖS POLITIKA EUROPOS SĄJUNGOJE: mokslo studija

konstitucionalizmas Mokslo studija „Konstitucionalizmas ir teisės politika Europos Sąjungoje“ nagrinėja naują ir labai plačią teisės politikos temą, kuri ypač aktuali šiuolaikinėse sudėtingos struktūros teisinėse sistemose. Vienas ryškiausių tokios sistemos pavyzdžių yra Europos Sąjungos teisinė sistema, kurią siekiama grįsti bendromis konstitucinėmis vertybėmis. Ši mokslo studija išryškina šiuolaikinio konstitucionalizmo ir teisės politikos ryšį.

Pirmoje ir antroje studijos dalyse plačiausiai nagrinėjami ES bendri teisės politikos reiškiniai, trečioje studijos dalyje teisės politika nagrinėjama nacionalinių valstybių parlamentarizmo lygmeniu, ketvirtoje dalyje pateiktas ES teisės politikos poveikio Lietuvos administracinės teisės raidai atvejo tyrimas.

Mokslo studija skiriama mokslininkams ir teisininkams, teisės ir politikos mokslų studentams bei besidomintiems teisės vaidmeniu Europos Sąjungoje.

Pirkti knygą galite adresu http://www.e-shop.mruni.eu/.