Renginiai ir įvykiai

2014-01-09 18:31:00

Konkurencijos taryba bendradarbiaus su Socialinių technologijų fakultetu

image006

Sausio 9 d. MRU Socialinių technologijų fakultetas pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Konkurencijos taryba.

Sutarties tikslas – rengti ir vykdyti bendrus mokslinius tyrimus, skatinti taikomąją mokslo veiklą, dalyvauti tarptautiniuose ir nacionaliniuose projektuose.

,,Konkurencijos tarybos veiklos prioritetai – konkurencijos kultūros sklaida per dialogą su akademine ir verslo bendruomene bei viešojo administravimo subjektais ir veiksmingos konkurencijos užtikrinimas. Sutartis su Mykolo Romerio universitetu suteikia galimybę dar plačiau ir veiksmingiau skleisti informaciją apie konkurencijos principus, jų aktualumą verslui, viešajam sektoriui ir kiekvienam vartotojui“, – teigia Konkurencijos tarybos pirmininkas Šarūnas Keserauskas.

Institucijų bendradarbiavimas – galimybė Socialinių technologijų fakulteto dėstytojams ir studentams veiksmingiau įgyvendinti mokslo ir studijų programas, o Konkurencijos tarybos administracijos darbuotojams – pasinaudoti mokslinių tyrimų rezultatais.

Konkurencijos tarybos ekspertai, atlikdami tyrimus, vertina ne tik teisinius ir ekonominius tam tikros rinkos veikimo aspektus, bet gilinasi į visas su tyrimu susijusias aplinkybes: gamybą, platinimą, rinkodarą, kainodarą bei į kitus įmonių veiklos aspektus, todėl bendradarbiavimas su įvairių sričių mokslininkais yra labai reikalingas.

Sutartį pasirašiusios šalys įsipareigojo bendradarbiauti organizuojant konferencijas, seminarus ar diskusijas mokslinėmis bei praktinėmis temomis.

Sutarties pasirašymo metu buvo aptartos galimybės pasirašyti Konkurencijos tarybos ir Mykolo Romerio universiteto bendradarbiavimo sutartį, apimančią bendradarbiavimą ir su kitais universiteto padaliniais.
Nuotraukos: Vidūno Gelumbausko